logo

Hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương quý I/2017

Quý I/2017, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2016.

Quý I/2017, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2016. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như sản phẩm gỗ, dệt may, giày dép, điện tử, sắt thép,.... đều đạt mức tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả tỉnh. Riêng xuất khẩu mặt hàng mủ cao su tăng đang có nhiều chuyển biến tích cực, tăng 3% - 4% so với cuối năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu quý I/2017 ước thực hiện 6.362,4 triệu USD, tăng 16,1% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 1.141,8 triệu USD, tăng 8,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 5.220,5 triệu USD, tăng 16,8%.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực so với cùng kỳ cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 894,6 triệu USD, tăng 7,5%;  hàng dệt may: 741 triệu USD, tăng 5,4%; hàng giày da: 575 triệu USD, tăng 8,9%; gốm sứ: 41,1 triệu USD, tăng 4,4%; mủ cao su: 46.972,6 tấn, tăng 4,4%, v.v…

Riêng tháng 3/2017, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 2.150,3 triệu USD, tăng 9,6% so tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 359,2 triệu USD, không tăng so với tháng trước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.791,1 triệu USD, tăng 9,4% so với tháng trước.

Kim ngạch nhập khẩu quý I/2017 ước thực hiện 4.660,9 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Riêng tháng 3/2017, kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 1.604,2 triệu USD, tăng 8,9% so tháng trước.

Hưng Thảo - KHTCTH.