logo

Hoạt động xuất, nhập khẩu tỉnh Bình Dương năm 2016

Hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển, giữ được mức xuất siêu cao và ổn định; xuất siêu 3,8 tỷ USD (năm 2015 xuất siêu 3,7 tỷ USD).

Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng xuất nhập khẩu của tỉnh. Các thị trường xuất khẩu truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, ASEAN,… được duy trì và phát triển; đơn hàng xuất khẩu tăng trung bình 5-10% so với năm 2015; giá xuất khẩu và giá nguyên vật liệu ổn định, giá xăng dầu không có biến động nhiều đã tạo điều kiện thuận lợi cho cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.  

Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2016 ước thực hiện 24.332,8 triệu USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ, đạt 99,3% kế hoạch. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 4.400,5 triệu USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 19.932,3 triệu USD, tăng 17,6%.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh (23/23 nhóm hàng) đều đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực truyền thống như sản phẩm gỗ, dệt may, da giày tiếp tục đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ, riêng mặt hàng mủ cao su đã đạt mức tăng trở lại vào những tháng cuối năm 2016. Có 09/23 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trên 10%, tập trung một số mặt hàng chính như: chất dẻo nguyên liệu; túi xách, ví, vai li mũ và ô dù; vải các loại; bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc, sản phẩm từ cao su,giấy và các sản phẩm từ giấy, v.v…

Cà phê là mặt hàng thuộc nhóm hàng nông sản có mức tăng trưởng giảm trong năm 2015 thì năm 2016 đã đạt mức tăng trưởng khá (tăng 7%) so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu cả năm 2016 ước thực hiện 20.504 triệu USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 3.535,8 triệu USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 16.968,8 triệu USD, tăng 17,6%. Chủ yếu là nhập nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.