logo

Hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2017

Sáu tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Sáu tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như sản phẩm gỗ, dệt may, giày dép, điện tử, sắt thép,.... tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả tỉnh. Riêng mặt hàng nông sản xuất khẩu như cà phê, hạt tiêu, hạt điều đạt mức tăng khá so với cùng kỳ; mặt hàng mủ cao su cũng đang có nhiều chuyển biến tích cực, giá xuất khẩu tăng 3% - 4% so với cuối năm 2016. Theo chu kỳ hàng năm, Quý III và IV, sẽ là thời gian cao điểm xuất khẩu hàng hóa nhất là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng còn lại của năm 2017.

Sáu tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13.080,4 triệu USD, tăng 16,7% so cùng kỳ, đạt 46,4% so với kế hoạch năm 2017. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 2.257,9 triệu USD, tăng 10,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 10.822,4 triệu USD, tăng 18,2%.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực so với cùng kỳ cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 1.919 triệu USD, tăng 16,8%;  hàng dệt may: 1.543,4 triệu USD, tăng 12,1%; hàng giày da: 1.194,3 triệu USD, tăng 16%; gốm sứ: 83,1 triệu USD, tăng 5,3%; mủ cao su: 93.434 tấn, tăng 9,5%, v.v…

Riêng tháng 6 năm 2017, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.332 triệu USD, tăng 4% so với tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 384,1 triệu USD, tăng 4,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.947,8 triệu USD, tăng 4%.

Sáu tháng đầu năm 2017, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 9.813,9 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Riêng tháng 6 năm 2017, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.793,1 triệu USD, tăng 4,5% so với tháng trước.

Hưng Thảo - KHTC-TH.