logo

Hoạt động Thương mại, Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương tháng 07/2017 tăng trưởng khá

Hoạt động Thương mại và Xuất nhập khẩu của Bình Dương trong tháng 7 tăng trưởng khá, điều đó cho thấy tín hiệu lạc quan.

Theo nguồn tổng hợp,Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2017 ước đạt 13.869,5 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 18,4% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 13.399,2 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 18,2% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 470,4 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước, tăng 25,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 07 tháng đầu năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 94.242 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 91.008,2 tỷ đồng, tăng 20%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 3.233,9 tỷ đồng, tăng 30,8%.

Đáng nói là, Kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2017 ước đạt 2.446,2 triệu USD, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 17,8% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế địa phương đạt 407,7 triệu USD, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2.038,5 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 17,4% so với cùng kỳ.

Ước tính, lũy kế 07 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu thực hiện 15.552,1 triệu USD, tăng 17,1% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế địa phương 2.672,7 triệu USD,tăng 11,8% so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 12.879,4 triệu USD, tăng 18,3% so cùng kỳ.

Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng cao so với tháng trước cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 367,8 triệu USD, tăng 3,3%;  hàng dệt may: 293,3 triệu USD, tăng 3,7%; hàng giày da: 231 triệu USD, tăng 5,9%; gốm sứ: 15,7 triệu USD, tăng 5,6%; mủ cao su: 16.755 tấn, tăng 5%.

Về Kim ngạch nhập khẩu tháng 7/2017 ước đạt 1.887 triệu USD, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 15% so cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng kim ngạch nhập khẩu đạt 11.735,4 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ. Trị giá nhập khẩu tháng 7 ở tất cả các mặt hàng đều tăng, trong đó có một số mặt hàng tăng cao so với tháng trước như: giấy các loại tăng 9,8%, thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu chế biến tăng 8,1%, sắt thép các loại tăng 7,6% so với tháng trước. Chỉ riêng Xăng dầu giảm 76,1% so với tháng trước.

Hưng Thảo - KHTC-TH.