logo

Bình Dương: 6 tháng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 11 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất – xuất khẩu đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý III/2018, lượng đơn hàng xuất khẩu cũng tăng trung bình 10% so với cùng kỳ.

6 tháng năm 2018, Bình Dương được đánh giá cao về xuất - nhập khẩu

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất – xuất khẩu đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý III/2018, lượng đơn hàng xuất khẩu cũng tăng trung bình 10% so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu nhìn chung không tăng so với cùng kỳ, trong khi đó nguyên liệu nhập khẩu và trong nước tăng từ 3% - 5%. Từ dịp Tết Nguyên đán đến nay, nguồn lao động phổ thông đang có chiều hướng giảm, gây khó khăn cho việc mở rộng quy mô sản xuất để tiếp nhận thêm đơn hàng xuất khẩu mới. Dự báo, xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong 6 tháng cuối năm 2018.

Sáu tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 11.152,4 triệu USD, tăng 16,7% so cùng kỳ, đạt 44,1% kế hoạch năm 2018. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 2.188,2 triệu USD, tăng 8,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 8.964 triệu USD, tăng 19,1%và chiếm tỷ trọng 80,3%.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực so với cùng kỳ cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 1.273,6 triệu USD, tăng 13,1%;  hàng dệt may: 1.190,3 triệu USD, tăng 16,4% ; hàng giày da: 1.278,4 triệu USD, tăng 12,8%; gốm sứ: 87,6 triệu USD, tăng 8,2%; mủ cao su: 97.811 tấn, tăng 8,3%, v.v…

Riêng tháng 06/2018, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 2.015 triệu USD, tăng 5,7% so tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 366 triệu USD, tăng 7,2% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.648,9 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu 06 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện 8.662,2 triệu USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,9% và chiếm tỷ trọng 82,3%. Riêng tháng 06/2018, kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 1.626,4 triệu USD, tăng 8,4% so tháng trước và tăng 21,6% so cùng kỳ.

 

Hưng Thảo – P.KHTCTH.