logo

04 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 7.400 triệu USD

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 7,477 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 5,563 tỷ USD, tỉnh đã xuất siêu hơn 1,9 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 năm 2018 ước đạt 2.082,4 triệu USD, tăng 8,5% so với tháng trước, tăng 23,7% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 426,8 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 22,1% so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.655,5 triệu USD, tăng 9,3% so với tháng trước và tăng 24,2% so cùng kỳ.

Lũy kế 04 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 7.477,8 triệu USD, tăng 16% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 1.573,7 triệu USD, tăng 13,7% so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 5.904,1 triệu USD, tăng 16,6% so cùng kỳ.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng 4/2018 cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 207,1 triệu USD, giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 15,1% so cùng kỳ; hàng dệt may: 188,7 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 18,9% so cùng kỳ; hàng giày da: 214 triệu USD, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 17,4% so cùng kỳ; gốm sứ: 14,6 triệu USD, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 9,8% so cùng kỳ; mủ cao su: 16.349 tấn, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 5,9% so cùng kỳ,…

Bốn tháng năm 2018 so với cùng kỳ, có 23/23 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ, như: sản phẩm gỗ (+15,5%), hàng dệt may (+15,2%), giày dép (+14,2%), hàng gốm sứ (+ 11,6%), mủ cao su (+12,4%).

Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 năm 2018 ước đạt 1.448,4 triệu USD, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 17,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 81,8%.

Lũy kế 4 tháng năm 2018 đạt 5.563,2 triệu USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 21,3% và chiếm tỷ trọng 81,8%. Có 16/16 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ.

Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.