logo

Giám sát kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chiều 19-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 

Tham dự có ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Trọng Nhân - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại biểu HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, công tác CCHC của tỉnh Bình Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp, ngành đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu CCHC theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai toàn diện ở cả 3 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã). Trung tâm hành chính công của tỉnh được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Hiện Bình Dương đã triển khai 956 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, với 71 điểm bưu cục trên toàn tỉnh.

Cán bộ bộ phận một cửa tại UBND phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên niềm nở tiếp người dân đến giải quyết TTHC. Ảnh: K.Vân

Công tác cải cách TTHC được quan tâm thực hiện, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư; TTHC được công khai, minh bạch về thành phần hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết… bước đầu tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, các phần mềm tác nghiệp được đầu tư, nâng cấp đưa vào vận hành thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã như: Phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm đánh giá cán bộ, công chức…

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh những tồn tại, hạn chế hiện nay trong công tác CCHC. Qua đợt giám sát vừa qua tại cơ sở, Đoàn giám sát nhận thấy, cơ sở vật chất bộ phận một cửa, một cửa liên thông của một số địa phương chưa đồng bộ; việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại một số nơi vẫn chưa được quan tâm nhiều; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn lĩnh vực đất đai còn cao… Các thành viên Đoàn giám sát kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục đề ra nhiều giải pháp khắc phục những bất cập, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.  

Kết quả các Chỉ số CCHC của tỉnh Bình Dương năm 2018

- Chỉ số CCHC (Par Index): Đạt 79/100 điểm, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố; giảm 4,71 điểm và 8 bậc so với năm 2017.

- Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS): Đạt 85,03 điểm, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố; mức hài lòng cao hơn 5,45% và tăng 9 bậc so với năm 2017.

- Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI): Đạt 43,50/80 điểm, xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố; tăng 23 bậc so với năm 2017.

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Đạt 66,09 điểm, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố; tăng 1,62 điểm và 8 bậc so với năm 2017.

- Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin: Xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2017.

 

Nguồn: www.binhduong.gov.vn.