logo

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho DN chế biến gỗ, may mặc"

Ngày 08/12/2015, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương chủ trì họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, áp dụng phương pháp sản xuất sạch hơn để xây dựng mô hình mẫu sản xuất sạch hơn đặc trưng cho doanh nghiệp chế biến gỗ và may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Thực hiện quyết định số 219/QĐ-SCT ngày 27/11/2015 của Sở Công Thương Bình Dương, ngày 08/12/2015, Hội đồng đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, áp dụng phương pháp sản xuất sạch hơn để xây dựng mô hình mẫu sản xuất sạch hơn đặc trưng cho doanh nghiệp chế biến gỗ và may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương” do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương chủ trì thực hiện.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên đã đánh giá kết quả đề tài mang lại là hiệu quả, thiết thực, góp phẩn tăng năng suất, hiệu quả kinh tế cho quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung như: số liệu các nguồn trích dẫn; nhóm các giải pháp lại thành các nhóm giải pháp lớn; viết lại giải pháp theo ngôn ngữ phổ thông, dễ đọc, dễ hiểu, v.v…

Kết quả, Đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở thông qua với tổng số điểm là 82/100 điểm, xếp loại Khá./.

Kim Cúc – P.KHTC.