logo

Xuất khẩu đồ gỗ mang về 2,6 tỷ USD trong 4 tháng 2018

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 680 triệu USD trong tháng 4 đã giúp nâng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ đều tăng trong 3 tháng đầu năm 2018, trừ mặt hàng đồ nội thất văn phòng, cửa gỗ và đồ gỗ mỹ nghệ. Trong đó, đồ nội thất phòng khách và phòng ăn là chủng loại có kim ngạch xuất khẩu đạt cao nhất, đạt 401,1 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2018, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ 3 tháng đầu năm 2018 đạt 371 triệu USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Ghế khung gỗ, gỗ, ván và ván sàn là những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có tốc độ tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm trước trong 3 tháng đầu năm 2018.

Ghế khung gỗ, gỗ, ván và ván sàn là những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có tốc độ tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm trước trong 3 tháng đầu năm 2018

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu chính trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2018

ĐVT: Nghìn USD

Thị trường

Tháng 3/2018

So với T3/2017 (%)

3 tháng 2018

So với 3 tháng 2017 (%)

Tỷ trọng theo kim ngạch 3 tháng (%)

Năm 2018

Năm 2017

Tổng

 725.129

2,4

1.937.268

9,5

100,0

100,0

Đồ nội thất phòng khách và phòng ăn

145.688

0,5

401.131

7,9

20,7

21,0

Đồ nội thất phòng ngủ

135.451

-7,8

371.019

2,6

19,2

 20,4

Ghế khung gỗ

122.476

9,4

313.674

11,2

16,2

15,9

Dăm gỗ

112.882

10,0

298.172

8,4

15,4

15,5

Gỗ, ván và ván sàn

99.324

4,0

263.745

15,6

13,6

12,9

 Đồ nội thất văn phòng

24.172

-23,7

 66.372

-13,0

3,4

4,3

Đồ nội thất nhà bếp

23.290

 4,7

56.207

7,5

 2,9

3,0

Cửa gỗ

1.715

-15,4

4.607

-16,7

 0,2

0,3

Đồ gỗ mỹ nghệ

1.421

-17,4

4.066

-0,4

0,2

0,2

Khung gương

1.255

-3,0

 3.284

14,6

0,2

0,2

 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Năm 2018, ngành gỗ và sản phẩm gỗ nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan khi kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng, hỗ trợ nhu cầu nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ. Cho đến nay, hầu hết các doanh nghiệp lớn trong ngành đã có đơn hàng xuất khẩu đến giữa năm; thậm chí, một số doanh nghiệp còn có đơn hàng đến hết năm 2018, đặc biệt là đơn hàng từ thị trường châu Âu và Mỹ.

Năm nay, nhiều khách châu Âu và Mỹ chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Như vậy, có thể kỳ vọng trong các tháng tới kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ và các nước châu Âu sẽ tăng mạnh hơn so với các tháng đầu năm. Bên cạnh đó, sản phẩm nội thất bằng gỗ của Việt Nam đang ngày càng khẳng định chỗ đứng vững chắc tại thị trường Hàn Quốc khi kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này liên tục tăng trưởng mạnh.

Với các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã ký kết với Hàn Quốc, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam cũng đang khẳng định vị trí tại thị trường Trung Quốc khi thị phần tại thị trường này được cải thiện.

Hơn nữa, ngành gỗ hiện đã chủ động hơn trong việc sử dụng gỗ nguyên liệu khi tỷ trọng gỗ nhập khẩu trong tổng lượng gỗ nguyên liệu cho sản xuất giảm. Hiện bình quân mỗi năm, Việt Nam đang sử dụng 24 - 25 triệu m3 gỗ các loại cho sản xuất, thì lượng gỗ nhập khẩu chỉ vào khoảng 6 triệu m3 gỗ. Kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu tăng chậm. Theo ước tính, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2018 đạt 695 triệu USD, chỉ tăng 2,0% so với cùng kỳ năm 2017.

Gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, chiếm 43% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 3,27 tỷ USD, tăng 15,7% so với năm trước.

Ngoài ra, xuất khẩu sang các thị trường truyền thống khác cũng tăng như: xuất sang Trung Quốc tăng 5%, đạt 1,07 tỷ USD; sang Nhật Bản tăng 4,4%, đạt 1,02 tỷ USD; Hàn Quốc tăng 15,9%, đạt 665,24 triệu USD.

Một tín hiệu mừng là đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam cũng đang khẳng định vị trí tại thị trường Trung Quốc khi thị phần tại thị trường này được cải thiện. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thông tin Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt 1,8 triệu cái, trị giá 197 triệu USD, tăng 33,7% về lượng và tăng 39,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trong 2 tháng đầu năm 2018, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam là 3 thị trường có tốc độ nhập khẩu tăng mạnh nhất trong số 10 nguồn cung đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Trung Quốc. Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2018 chiếm 12%, tăng so với mức 10,5% của 2 tháng đầu năm 2017.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Dương.

Các bài viết đã đăng