logo

Xuất khẩu cao su tháng 8/2018 tăng mạnh

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 8/2018 tăng 20,1% về lượng và tăng 15,8% về trị giá so với tháng 7/2018, với khối lượng đạt 171,12 nghìn tấn, trị giá 217,93 triệu USD, tăng 0,1% về lượng, nhưng giảm 16,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2018, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 877,6 nghìn tấn, trị giá trên 1,22 tỷ USD, tăng 9,2% về lượng, nhưng giảm 11,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 8/2018 đạt bình quân 1.274 USD/tấn, giảm 3,69% so với tháng 7/2018 và giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 8/2018, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt 106,18 nghìn tấn, trị giá 132,06 triệu USD, tăng 16% về lượng và tăng 11,4% về trị giá so với tháng 7/2018, nhưng vẫn giảm 7,8% về lượng và giảm 25,2% về trị giá so với tháng 8/2017. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 560,57 nghìn tấn, trị giá 770 triệu USD, tăng 10% về lượng, nhưng giảm 11,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc trong 8 tháng năm 2018 đạt bình quân 1.374 USD/tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Đáng chú ý, xuất khẩu cao su sang thị trường Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng, trong tháng 8/2018 đạt 15,34 nghìn tấn, trị giá 21,07 triệu USD, tăng 116,4% về lượng và tăng 104,7% về trị giá so với tháng 7/2018, tăng 117,6% về lượng và tăng 91,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 8 tháng năm 2018, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 53,02 nghìn tấn, trị giá 78,7 triệu USD, tăng 62,5% về lượng và tăng 42% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Malaysia là thị trường xuất khẩu cao su lớn tiếp theo với lượng xuất khẩu tháng 8/2018 đạt 11,4 nghìn tấn, trị giá 14 triệu USD, tăng 17,8% về lượng, nhưng giảm 0,6% về trị giá.

Tính chung 8 tháng năm 2018, lượng cao su xuất khẩu sang Malaysia đạt 40,7 nghìn tấn, trị giá 53,3 triệu USD, giảm 15,8% về lượng và giảm 29,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

10 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

ĐVT: Lượng - tấn; Trị giá - nghìn USD

 

 

Thị trường

Tháng 8/2018

So với tháng 8/2017 (%)

8T/2018

So với 8T/2017 (%)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng

171.121

217.939

0,1

-16,7

877.644

1.226.120

9,2

-11,1

Trung Quốc

106.186

132.070

-7,8

-25,2

560.570

770.006

10,0

-11,2

Ấn Độ

15.345

21.073

117,6

91,8

53.021

78.718

62,5

42

Malaysia

11.406

14.006

17,8

-0,6

40.695

53.326

-15,8

-29,3

Đức

3.758

5.404

-12,4

-20,9

25.643

39.457

7,1

-11,3

Đài Loan

3.598

5.032

4,8

-9,6

19.546

29.956

23,2

0,5

Hàn Quốc

3.568

4.890

-22

-34,3

21.357

32.421

-27,4

-42,7

Hoa Kỳ

2.483

2.983

-36,5

-48,3

19.543

27.533

-17,7

-26,5

Thổ Nhĩ Kỳ

2.373

3.118

-13,7

-23,4

17.124

24.317

8,4

-12,3

Tây Ban Nha

1.883

2.442

52,0

31,2

8.478

12.049

9,1

-14,4

Brazil

1.778

1.931

70,3

47,8

7.266

9.161

17,8

-7,3

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Nhật Bản, trong 7 tháng đầu năm 2018, Nhật Bản nhập khẩu 510,97 nghìn tấn cao su, kim ngạch đạt 100,78 tỷ Yên (tương đương 904,62 triệu USD), tăng 1,1% về lượng nhưng giảm 19,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Indonesia, Thái Lan và Hàn Quốc là 3 thị trường cung cấp cao su chính cho Nhật Bản. Trong 7 tháng đầu năm 2018, Nhật Bản cũng tăng nhập khẩu cao su từ Việt Nam với 6,17 nghìn tấn, trị giá 1,16 tỷ Yên (tương đương 10,48 triệu USD), tăng 1,9% về lượng nhưng giảm 21,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Nhật Bản chiếm 1,2% trong 7 tháng đầu năm 2018, tương đương với cùng kỳ năm 2017.

Nhật Bản là thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên lớn thứ ba trên thế giới, với các chủng loại chủ yếu là RSS3, TSR20, chủ yếu sản xuất từ Thái Lan và Indonesia. Cao su Việt Nam hiện chiếm thị phần thấp trong tổng nhập khẩu của Nhật Bản, chỉ chiếm 1,2%. Thị trường cao su tại Nhật Bản có mức tiêu thụ ổn định, nhưng yêu cầu rất cao về chất lượng, bảo vệ môi trường, yêu cầu kinh doanh có uy tín và đảm bảo thời gian giao hàng. Để khai thác hiệu quả thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam cần phải có hướng kinh doanh lâu dài, kiên trì trong việc lập mối quan hệ, năng lực sản xuất và chất lượng ổn định, luôn giữ uy tín thương mại, tạo điều kiện cho khách hàng đến tìm hiểu, tham quan trực tiếp cơ sở sản xuất.

Tây Ban Nha là thị trường tiềm năng xuất khẩu sản phẩm từ cao su của Việt Nam. Tuy kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng sản phẩm từ cao su của Việt Nam sang thị trường Tây Ban Nha chỉ đạt 1,7 triệu USD trong 7 tháng đầu năm 2018, nhưng so với cùng kỳ kim ngạch tăng đột biến gấp hơn 4 lần. (tức tăng 300,39%) so với cùng kỳ 2017, tính riêng tháng 7/2018 thì kim ngạch lại suy giảm 3,23% so với tháng 6/2018 nhưng so với tháng 7/2017 thì tăng gấp hơn 11,89 lần (tức tăng 1089,71%).

Trung tâm Xúc tiến thương mại.

Các bài viết đã đăng