logo

Tháng 2, vốn đầu tư từ ngân sách ước đạt gần 12,6 nghìn tỷ đồng

Trong tháng 02/2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt khoảng 12.582 tỷ đồng, bao gồm vốn trung ương 2.489 tỷ đồng và vốn địa phương 10.093 tỷ đồng.

Trong tháng 02/2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt khoảng 12.582 tỷ đồng, bao gồm vốn trung ương 2.489 tỷ đồng và vốn địa phương 10.093 tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 29.076 tỷ đồng, bằng 8,6% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 5.632 tỷ đồng, bằng 8,5% kế hoạch năm và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2017. Bộ Giao thông vận tải là đơn vị có vốn thực hiện cao nhất với 2.008 tỷ đồng, bằng 10,9% và giảm 22,4% so với năm 2017. Vốn thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương quản lý đạt 23.444 tỷ đồng, bằng 8,6% kế hoạch năm và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2017. Hoạt động đầu tư trong tháng chủ yếu tập trung thực hiện các dự án, công trình chuyển tiếp từ năm trước và triển khai kế hoạch đầu tư năm 2018

Trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến ngày 20/02, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được khoảng 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so cùng kỳ năm 2017. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành, lĩnh vực. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 54,6% tổng vốn đầu tư đăng ký; xây dựng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 345,4 triệu USD; tiếp đến là kinh doanh bất động sản (312,1 triệu USD)...

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) tăng vốn điều lệ từ 3.080 tỷ đồng lên hơn 4.215 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được chủ sở hữu phê duyệt tại Nghị quyết ngày 28/9/2017. Trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng tín dụng từng năm của toàn hệ thống và đánh giá tình hình hoạt động, tài chính và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước thực hiện phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).

Ngày 27/02, Fitch Ratings đã công bố xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) đối với MBBank tăng từ “B” lên “B+” với triển vọng ổn định, đồng thời giữ nguyên xếp hạng với Ngân hàng ACB ở mức “B” với triển vọng ổn định và Ngân hàng VietinBank, Vietcombank cùng Agirbank ở mức “B+” với triển vọng tích cực. Fitch cũng nâng sức mạnh độc lập (VR) của Ngân hàng VietinBank và Vietcombank lên “B” từ mức “B-” và đánh giá sức mạnh độc lập của MBBank từ “B” lên “B+”. Ngân hàng Agribank tiếp tục được xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn ở mức “B+” với triển vọng “tích cực”, sàn xếp hạng hỗ trợ ở mức “B+”.

Một trong các nguyên nhân làm cho Fitch Ratings đưa ra đánh giá tích cực là nhờ sự cải thiện về môi trường hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Việc hoạch định chính sách kinh tế từ các nhà chức trách giúp thúc đẩy sự ổn định về kinh tế vĩ mô và khả năng dự báo.

PMI Việt Nam (chỉ số nhà quản trị mua hàng toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam, một chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất) tăng từ 53,4 điểm của tháng 1 lên 53,5 điểm trong tháng 2, cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ của sức khỏe lĩnh vực sản xuất. Các điều kiện kinh doanh liên tục được cải thiện kể từ tháng 12/2015. Sản lượng sản xuất tăng nhanh nhất trong 10 tháng qua, trong khi hoạt động mua hàng tăng mạnh nhất kể từ cuối năm 2016.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bình Dương.