logo

Sở Công Thương: Đề cử 16 Doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018

Sở Công Thương vừa thống nhất đề cử 16 doanh nhân thuộc các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia xét chọn, tôn vinh Doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018 tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Sở Công Thương vừa thống nhất đề cử 16 doanh nhân thuộc các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia xét chọn, tôn vinh Doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018 tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 nhằm thực hiện theo Kế hoạch số 4201/KH-UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét chọn, tôn vinh Doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018. Sở Công Thương đề nghị Lãnh đạo các Hiệp hội, ngành hàng; Các Doanh nghiệp trong Cụm, ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký đề cử các cá nhân tham gia xét chọn “Doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018” với tiêu chí xét chọn và hồ sơ đăng ký như sau:

- Doanh nhân lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Dương 05 năm trở lên kể từ khi thành lập.

- Doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo quản lý, điều hành đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhận cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

- Chấp hành và thực hiện tốt các chính sách của nhà nước về thuế, chế độ tiền lương, Bảo hiểm, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn lao động (không nợ động thuế, bảo hiểm xã hội, không để xảy ra cháy nổ, ô nhiểm môi trường, tai nạn lao động …).

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại doanh nghiệp (cải thiện tiền lương, thu nhập cho lao động; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, tham quan du lịch, vui chơi giải trí cho người lao động, tạo thuận lợi cho người lao động về nơi làm việc, nơi ở, hỗ trợ lúc khó khăn, hoạn nạn …).

- Có giải pháp quản lý, điều hành hoặc có sáng kiến cải tiến, ứng dụng công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp và cá nhân tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào thi đua của địa phương phát động.

Sở Công Thương Bình Dương kỳ vọng những doanh nhân được đề cử tôn vinh ngày hôm nay sẽ luôn giữ vững và khẳng định vị trí vai trò trên mặt trận kinh tế, phát huy tinh thần sáng tạo để chiếm lĩnh những đỉnh cao mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên cả nước, thế giới nói chung./.

Minh Trí – Văn phòng Sở.

Các bài viết đã đăng