logo

Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Sở Công Thương về tình hình thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng

Sáng ngày 09/05, đồng chí Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra đã đến làm việc tại Sở Công Thương, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung thực hiện 4 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, ngành công thương tỉnh đã thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được quan tâm chú trọng; 100% đảng viên được quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện các chương trình hành động, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt thực hiện 4 chương trình đột phá của Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Công thương đã xây dựng, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển đúng hướng, với mức tăng trưởng ổn định. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,83%/năm; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,98%/năm; dịch vụ đạt 9,2% /năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 20%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 17%/năm…

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Dành phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã trao đổi và đóng góp ý kiến liên quan đến thực hiện 4 Chương trình đột phá. Theo đó, cần lưu ý quan tâm thực hiện các giải pháp trong thời gian tới thật cụ thể nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả Sở Công Thương đã đạt được trong thời gian qua với quyết tâm cao trong việc triển khai các chương trình mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí lưu ý Sở cần rà soát các chỉ tiêu cụ thể và có đánh giá ưu khuyết điểm, từ đó có chương trình hành động cụ thể hơn thiết thực hơn, nhất là chương trình 23 và 24 của Tỉnh Ủy về đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ chất lương cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị giai đoạn 2016-2020 nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu đã đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Thanh Liêm phát biểu tại buổi làm việc

Hồng Phúc - XTTM.

Các bài viết đã đăng