logo

Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 12-16/11

Tuần qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tuần qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo nghị quyết, mục tiêu tổng quát của năm 2019 vẫn đặt lên hàng đầu yêu cầu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Về các chỉ tiêu chủ yếu, Quốc hội thống nhất giao chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP..

Theo đó, chỉ tiêu tăng GDP năm 2019 đã được tính toán trên cơ sở GDP ước thực hiện của năm 2018 đạt và vượt mức 6,7%. Qua dự báo và các cân đối lớn của nền kinh tế cũng như tham khảo đánh giá của một số tổ chức quốc tế, Chính phủ báo cáo Quốc hội mức tăng GDP 6,6-6,8% cho năm 2019 là bảo đảm tính thận trọng, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát, tiếp tục tạo nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết các vấn đề xã hội.

Đối với chỉ số giá tiêu dùng, sức ép lạm phát đang ngày càng gia tăng. Trong đó, giá dầu thô đang trong xu hướng tăng; tỷ giá, lãi suất và rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế biến động liên tục cùng với những ảnh hưởng tiêu cực đến từ xung đột thương mại của các nền kinh tế chủ chốt. Trong khi đó, lộ trình tính đúng, tính đủ theo cơ chế thị trường đối với giá điện, dịch vụ giáo dục, y tế, tăng lương tiếp tục được thực hiện. Do vậy, chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 4% được đánh giá là phù hợp, bảo đảm thận trọng trong kiểm soát lạm phát nhưng cũng không thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức, góp phần thực hiện đồng thời mục tiêu giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kích thích tăng trưởng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, Quốc hội yêu cầu Chính phủ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Chính sách lãi suất, tỷ giá cũng cần linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường và yêu cầu quản lý. Giá dịch vụ công điều chỉnh cần tránh gây ra tác động bất lợi tới CPI. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) kiên định mục tiêu thu hút có chọn lọc, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Ngoài ra, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ tiếp tục cơ cấu thu - chi ngân sách, quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và kiểm soát các chỉ tiêu nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia.

Dự kiến tỷ lệ nợ công đến cuối năm 2018 ở mức 61,4% GDP, giảm so với mức 63,7% GDP của năm 2016. Nợ chính phủ ở mức 52,1% GDP (mức trần là không quá 54%).

Trong giai đoạn 2016 - 2018, cơ cấu vay của Chính phủ được tiếp tục thực hiện theo hướng tăng dần tỷ trọng huy động vốn vay trong nước, giảm dần sự phụ thuộc vào vốn vay nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình.

Huy động vốn vay trong nước trung bình trong giai đoạn 2016 - 2018 đáp ứng khoảng 76% nhu cầu huy động vốn của Chính phủ.

Dự kiến đến cuối năm 2018, tỷ trọng dư nợ trong nước của Chính phủ chiếm khoảng 60% và nợ nước ngoài khoảng 40% (so với tỷ lệ 45% nợ trong nước và 55% nợ nước ngoài vào năm 2015).

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.

Các bài viết đã đăng