logo

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2018 tăng 0,33%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10/2018 đã tăng 0,33% so với tháng trước, theo Tổng cục Thống kê.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2018 tăng 0,33% so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất với 1,55% do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 6/10/2018 mặc dù trong tháng giá xăng dầu đã có đợt điều chỉnh giảm vào thời điểm 22/10/2018, làm giá xăng dầu tăng 3,45% (tác động CPI chung tăng 0,14%).

CPI bình quân 10 tháng năm 2018 tăng 3,60% so với bình quân cùng kỳ năm 2017; CPI tháng 10/2018 tăng 3,54% so với tháng 12/2017 và tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2017.

Lạm phát cơ bản tháng 10/2018 tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 1,67% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2018 tăng 1,43% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 378,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.612,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,31% (cùng kỳ năm 2017 tăng 8,79%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm nay ước tính đạt 2.719,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng mức và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 13%; may mặc tăng 12,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 12%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 11,6%; phương tiện đi lại tăng 11,6%.

Doanh thu dịch vụ khác 10 tháng ước tính đạt 420 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu của Bình Thuận tăng 13,5%; Thanh Hóa tăng 12,8%; Đà Nẵng tăng 12,6%; TP.  Hồ Chí Minh tăng 11,6%; Kiên Giang tăng 11,4%; Kon Tum tăng 10,5%; Hà Nội tăng 4,6%.

Chỉ số PMI toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã tăng từ 51,5 điểm trong tháng 9/2018 lên 53,9 điểm trong tháng 10/2018.

Mức độ tăng trưởng sản xuất, việc làm và hoạt động mua hàng hóa đầu vào đã gia tăng nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh và nhanh. Điều này thể hiện sự cải thiện mạnh mẽ của sức khỏe lĩnh vực sản xuất kể từ tháng 7/2018. 

Đánh giá về chỉ tiêu tăng trưởng năm 2018, tất cả 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đều đạt và vượt. Mục tiêu tăng trưởng 6,5% - 6,7% của năm 2018 do Quốc hội đề ra có thể thực hiện được. Nhiều khả năng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng hơn 6,8% trong năm nay. Song có hàng loạt vấn đề mới nảy sinh cần giải quyết.

Trong bối cạnh thế giới còn nhiều biến động chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ đang diễn ra, tương lai của nền kinh tế Việt Nam sẽ khó lường trước các cú sốc từ thị trường thế giới. Kinh tế và thương mại toàn cầu sẽ giảm tốc khi các nền kinh tế dựng nên hàng rào thuế quan nhằm vào hàng hóa của nhau.

Sự đóng góp của dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng do tiến trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Với 16 hiệp định FTA đã và đang được đàm phán ký kết, 10 hiệp định FTA đã có hiệu lực, vừa là cơ hội, đồng thời cũng là áp lực không nhỏ đối với khu vực kinh tế trong nước. Để thực hiện đúng mục tiêu đặt ra đòi hỏi Chính phủ phải quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các đột phá chiến lược, nhất là những ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện đúng các cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên thế giới.

 

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.

Các bài viết đã đăng