logo

Bình Dương: Tăng cường công tác An toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 08/01/2019, Sở Công Thương ban hành Công văn số 34/SCT-KTAT nhằm tăng cường công tác An toàn - Phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Sở Công thương tỉnh Bình Dương đề nghị Công ty Điện lực Bình Dương, các doanh nghiệp hoạt động hóa chất, các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và các đơn vị sản xuất công nghiệp trong ngành Công thương thực hiện tốt những nội dung sau: tăng cường tuyên truyền công tác an toàn và tiết kiệm trong sử dụng điện; có các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo cung cấp điện thường xuyên, liên tục trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi để bà con vui xuân đón tết ; tăng cường thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ; tiến hành tự kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ và hướng dẫn các biện pháp chữa cháy tại chỗ, ngay từ ban đầu, kỹ năng thoát nạn và sơ cứu ban đầu đối với người bị nạn trong các vụ cháy, nổ; Trong đó, chú trọng việc quản lý chặt chẽ các loại hàng hóa dễ cháy nổ, các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; tiến hành sắp xếp hàng hóa gọn gàng, thông thoáng lối đi, lối thoát hiểm; tổ chức thường trực bảo vệ và tuần tra canh gác 24/24 giờ trong ngày; đồng thời cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong bảo quản, vận chuyển đối với hàng công nghiệp nguy hiểm, có đầy đủ trang thiết bị và phương án ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm nói chung; hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu và khí hóa lỏng nói riêng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cần nghiêm túc thực hiện việc không tiến hành nổ mìn theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương: “không tiến hành nổ mìn trước ngày nghỉ Tết âm lịch 07 ngày và sau ngày được nghỉ Tết âm lịch 05 ngày”; có biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị trước, trong và sau ngày nghỉ Tết; không để xảy ra tình trạng mất an toàn, thất thoát hoặc mất cắp về vật liệu nổ công nghiệp./.                                                                                                     

Việt Vũ - P.KTATMT-SCT.