logo

Banner tuyên truyền Hội nghị kết nối cung - cầu mặt hàng nông sản, trái cây của tỉnh Bình Dương năm 2018

Banner tuyên truyền Hội nghị kết nối cung - cầu mặt hàng nông sản, trái cây của tỉnh Bình Dương năm 2018

 

(Kích thước: 690 x 92 pixel)

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển Công nghiệp.