logo

Bài phát biểu của Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội – Nguyễn Văn Dành Giám đốc Sở Công thương trong buổi Họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 - 14/5/2019)

Sáng ngày 13-05, tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, đã diễn ra Họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam. Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Bình Dương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội – Nguyễn Văn Dành Giám đốc Sở Công thương tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Dành - Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Công thương phát biểu trong buổi Họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương

Kính thưa công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương!.

Trong không khí phấn khởi trước sự phát triển chung của đất nước chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Bác Hồ; Hôm nay, chúng ta rất vui mừng cùng có mặt tại đây cùng ôn lại truyền thống 68 năm lịch sử vẽ vang của ngành Công Thương (14/5/1951 – 14/5/2019).

Trước hết, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương và toàn thể các đồng chí có mặt tại buổi Họp mặt hôm nay lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Cách đây 68 năm, ngày 14 tháng 5 năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Trải qua 68 năm phát triển và trưởng thành, ngành Công Thương đã luôn và đang tiếp tục đóng góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Ngay từ những năm đầu thành lập, trong điều kiện kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, lại phải đương đầu với giặc ngoại xâm, giặc đói và giặc dốt, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành Công Thương đã vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng, duy trì và phát triển được hoạt động của nền công nghiệp và thương mại non trẻ của nước nhà, vừa phục vụ kháng chiến, vừa bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế đất nước. Trong những năm tháng thời kỳ từ năm 1954 - 1975, ngành Công Thương đã làm tốt hai nhiệm vụ, vừa xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa sản xuất chi viện cho miền Nam ruột thịt, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại mùa xuân 1975, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong công cuộc đổi mới, ngành Công Thương đã tiếp tục phát huy, nêu cao vai trò vị trí của mình đối với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước và đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Đến nay, toàn ngành đã đóng góp quan trọng nhất và lớn nhất vào tổng GDP và thu ngân sách hàng năm của cả nước, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Công nghiệp phát triển ổn định, vững chắc và có tốc độ tăng trưởng cao. Ngành nắm giữ nhiều lĩnh vực sản xuất then chốt của nền kinh tế. Xuất khẩu liên tục tăng trưởng; hoạt động thương mại và dịch vụ trên thị trường trong nước ngày càng phong phú, đa dạng, cung cấp đủ các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và tiêu dùng của nhân dân đã khẳng định Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế toàn cầu. Công tác hội nhập kinh tế quốc tế đã được triển khai một cách chủ động, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam cũng như góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của ngành Công Thương Việt Nam, ngành Công Thương Bình Dương cũng đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử phát triển nhất định. Trước năm 1975, ngành Công thương được hình thành từ tổ chức tiền thân là Tiểu ban Thương nghiệp thuộc Ban Kinh Tài Thủ Dầu Một với nhiệm vụ đảm bảo hậu cần, cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Sau ngày giải phóng miền Nam, hình thành Ty thương nghiệp và Ty Công nghiệp chịu trách nhiệm quản lý về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. tỉnh Thủ Dầu Một.

Sau 14 năm hoạt động, đến ngày 13/10/1990, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sáp nhập Sở Thương nghiệp Sông Bé với Ban Kinh tế đối ngoại tỉnh thành Sở Thương nghiệp, sau đó đổi thành Sở Thương mại và Du lịch Sông Bé. Tương tự, Ty Công nghiệp Sông Bé được đổi tên thành Sở Công nghiệp. Đến ngày 01/ 01/1997, tỉnh Sông Bé tách thành 02 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, Sở Thương mại và Du lịch và Sở Công nghiệp Sông bé cũng được tách thành Sở Thương mại và Du lịch, Sở Công nghiệp Bình Dương và Bình Phước. Từ tháng 4/2008, Sở Thương mại và Du lịch Bình Dương hợp nhất với Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương thành Sở Công thương cho đến nay.

Kính thưa các đồng chí,

Đây là những mốc son lịch sử chứng minh sự hình thành và phát triển của ngành Công thương được gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng.

Và từ ngày tỉnh Bình Dương được tái lập và phát triển cho đến nay, ngành Công Thương đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển vượt bậc của bộ mặt đô thị tỉnh. Với tư duy làm việc năng động, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành, sự nổ lực phấn đấu của toàn ngành, ngành Công Thương đã đi đầu trong nhiều chương trình “trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư”, xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả các khu, cụm công nghiệp tập trung… Ngành đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Với sự nỗ lực phấn đấu trong những năm qua, ngành Công Thương Bình Dương đã được Chính phủ tặng thưởng những danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động hạng II của ngành Thương mại năm 2002, huân chương lao động Hạng II của ngành Công nghiệp năm 2006, Huân chương lao động hạng I của ngành Công Thương năm 2013. Và nhiều năm liền ngành đều nhận cờ của Bộ Công Thương là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2016-2018, Chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân tăng 9,6% . Ngành công nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh và tạo động lực để phát triển đô thị, dịch vụ; phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ gắn với tái cơ cấu nội bộ ngành, bảo vệ môi trường; tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tiếp tục gia tăng; giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng bình quân 8,97%/năm. Kim ngạch xuất, nhập khẩu duy trì mức tăng trưởng, bình quân hàng năm kim ngạch xuất khẩu tăng 10,7% và nhập khẩu tăng 14,2% Tổng thặng dư thương mại đạt 12,4 tỷ đô la Mỹ. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu có chuyển dịch theo chiều hướng tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, hỗ trợ, thay thế hàng nhập khẩu. Song song cùng sự phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ cũng phát triển khá tốt. Hoạt động thương mại nội địa của tỉnh luôn ổn định; ngành đã quan tâm triển khai tốt các chương trình như bình ổn thị trường, cân đối cung cầu hàng hoá, chống suy giảm kinh tế để ổn định sản xuất và xuất khẩu, chương trình hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công, chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm xuất khẩu, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn... đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển thương mại của tỉnh. Công tác cải cách hành chính thường xuyên được quan tâm và đổi mới. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí triển khai thực hiện hiệu quả, mang tính chủ động tích cực cả trong nhận thức và hành động. Đội ngũ công chức, viên chức của ngành ngày càng nâng cao chất lượng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, đáp ứng cơ bản các yêu cầu nhiệm vụ đề ra, v.v...

Kính thưa toàn thể công chức, viên chức.

Năm 2019 được Chính phủ xác định là năm “bứt phá” phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển  kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2025[1]. Để góp phần vào sự nghiệp chung, Ngành Công thương Bình Dương cần xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình trong thời gian tới là tiếp tục quản lý, điều hành và tham mưu có hiệu quả với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực Công Thương, đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ của Ngành nói riêng và cả nước nói chung trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Với mục tiêu như vậy, tôi đề nghị toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động Ngành Công Thương cần tập trung làm tốt hơn nữa, có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các Nghị quyết của BCH TW khoá XII; Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH TW về “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đảng viên…”;

Hai là, triển khai có hiệu quả các giải pháp để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Nghị quyết 01/NQ-CP, 02/NQ-CP của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch đột phá của tỉnh; mở rộng thị trường, vừa khai thác tốt những thị trường hiện có và những thị trường tiềm năng để nâng cao kim ngạch xuất khẩu; thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và khuyến công làm nền tảng thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh.

Ba là, tham mưu UBND Tỉnh đầy đủ, đúng thời gian, đạt chất lượng về nội dung quy họach, chương trình đề án đã được giao; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế họach đã được phê duyệt. Tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình của doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, hạn chế nhập siêu. Đấu tranh có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng gian hàng giả góp phần ổn định sản xuất, bình ổn thị trường. Triển khai và thực hiện đồng bộ các chương trình trọng điểm của ngành về cơ sở hạ tầng thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, các đề án thương mại nội địa, phát triển chợ, thương mại điện tử, công nghiệp hỗ trợ, diễn tập ứng phó sự cố hóa chất ...

Bốn là, Hòan thành xuất sắc chỉ tiêu kế họach đã được giao trong năm 2019. Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đòan thể trong sạch vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách cải cách hành chính và phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm. Thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của BCH TW Đảng khóa XII.

Kính thưa các đồng chí,

Trong ngày vui hôm nay, là dịp để các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác trong ngành Công Thương ôn lại và tự hào với chặng đường vẻ vang 68 năm xây dựng và trưởng thành, đồng thời ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng như tập thể người lao động trong giai đoạn tới. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống rất đáng tự hào của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, vững bước tiến lên, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình xây dựng một thành phố thông minh, hiện đại của tỉnh Bình Dương.

Cuối cùng, Tôi xin gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, công nhân viên chức và người lao động Ngành Công Thương qua các thời kỳ. Chúc các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích tốt đẹp đã đạt được, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chúc toàn thể công chức, viên chức và người lao động mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Văn phòng Sở Công Thương.

Các bài viết đã đăng