logo

5 điểm đáng chú ý trong kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế 2017

Khu vực tư nhân tạo ra nhiều tiền nhất, khu vực nhà nước tạo ra ít tiền nhất, ngành Công nghiệp và Dịch vụ đang phát triển mạnh nhất, doanh nghiệp đang có xu hướng đầu tư mạnh vào y tế và giáo dục… là những điểm nổi bật trong Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế 2017.

Khu vực tư nhân tạo ra nhiều tiền nhất

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, cả nước hiện có 518.000 doanh nghiệp, năm 2016 tạo ra doanh thu khoảng 17,45 triệu tỷ đồng. Trong đó, khu vực tư nhân làm ra số tiền nhiều nhất với 9,76 triệu tỷ đồng, tiếp sau đó là FDI với 4,81 triệu tỷ đồng. Khu vực nhà nước tạo ra ít tiền nhất với 2,88 triệu tỷ đồng.

Công nghiệp và Dịch vụ phát triển mạnh nhất

Đây cũng là những ngành hiện đang thu hút nhiều lao động nhất trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng hiện thu hút nhiều lao động nhất với 9,1 triệu người, chiếm 64,7% tổng số lao động của khu vực doanh nghiệp, tăng 28,4% so với năm 2012. Có 5 ngành kinh tế cấp 1 thu hút nhiều lao động nhất là công nghiệp chế biến chế tạo; xây dựng; vận tải kho bãi; bán luôn bán lẻ, sửa chữa ôtô xe máy và xe có động cơ khác; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ.

Hai ngành này cũng có đóng góp đáng kể cho ngân sách, các doanh nghiệp dịch vụ đóng góp 51,7% tổng các khoản nộp ngân sách của doanh nghiệp. Khối công nghiệp và xây dựng đóng góp 48% cho ngân sách của khối doanh nghiệp.

Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh nhất

Tại thời điểm 1/1/2017, số lượng doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu khoảng 63.000, tăng 48,2% so với cùng thời điểm năm 2012, tốc độ tăng bình quân hàng năm trong thời kỳ này là 8,2%. Trong đó, số doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu là 23.300, tăng bình quân 7,1%/năm. Doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu là 55.100, tăng bình quân 8,7%/năm. Doanh nghiệp có cả hai hoạt động là 15.400, tăng bình quân hằng năm là 8,3%.

Ngân sách vẫn phải chi mạnh cho khối hành chính

Tính đến năm 2017, cả nước có 143.700 đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp, tăng 2,3% so với năm 2012. Lao động trong khu vực này hiện là 3,8 triệu người, tăng 11,3% so với năm 2012, dù đã thấp hơn nhiều so với mức tăng 20,5% của năm 2012 so với 2007.

Số đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên vẫn chiếm tỷ lệ cao với 70,2% số cơ sở và 55,4% số lao động. Các đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên mới chỉ ở mức 15,5% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập.

Kinh tế ngầm ở Việt Nam chiếm 30% GDP?

Kinh tế phi chính thức chỉ là một trong 5 thành tố của khu vực kinh tế chưa quan sát được, bao gồm: hoạt động kinh tế ngầm, hoạt động kinh tế phi pháp, hoạt động kinh tế phi chính thức, hoạt động kinh tế hộ gia đình tự sản tự tiêu và hoạt động kinh tế bị bỏ sót trong quá trình điều tra kinh tế của cơ quan thống kê.

Đối với hoạt động kinh tế ngầm và kinh tế phi pháp không thể thu thập thông tin một cách chính thức. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan Thống kê khẳng định, con số tỷ lệ 20 - 30% GDP là không đúng, hoạt động kinh tế phi chính thức không đến 30%.

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Dương.