TX.Thuận An: đẩy nhanh xây dựng mô hình chợ “Văn minh thương mại”

Trên địa bàn thị xã Thuận An hiện có 24 chợ theo quy hoạch, 2 trung tâm thương mại lớn cùng nhiều siêu thị lớn nhỏ. Nhằm góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các chợ truyền thống cũng như tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và văn minh đô thị tại các chợ truyền thống, đầu năm 2017, thị xã Thuận An đã lên kế hoạch triển khai xây dựng mô hình chợ “Văn minh thương mại” trên toàn thị xã giai đoạn 2017-2020.

Xác định việc xây dựng văn minh thương mại ở các chợ góp phần xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa ở địa phương đó. Bởi chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi thể hiện thái độ, cách ứng xử của người bán, người mua một cách lịch sự, có văn hóa.Qua rà soát, UBND thị xã Thuận An đã lựa chọn chợ Hài Mỹ (phường Bình Chuẩn) và chợ Phú Phong (phường An Phú) để lựa chọn mô hình xây dựng chợ văn minh thương mại. Đồng thời, UBND thị xã Thuận An đã tập trung chỉ đạo các địa phương trên địa bàn thị xã chủ động và quyết liệt trong công tác lập lại trật tự đô thị, trong đó đặt biệt chú trọng đến công tác giải tỏa chợ tự phát nên việc kinh doanh, buôn bán của tiểu thương tại các chợ ổn định, do vậy việc vận động các tiểu thương cùng với các chủ chợ thực hiện văn minh trong thương mại rất thuận lợi.

Tuy nhiên, qua 03 năm triển khai xây dựng, thực hiện mô hình chợ “Văn minh thương mại” trên địa bàn thị xã Thuận An, hiện nay tiểu thương tại chợ Hài Mỹ và chợ Phú Phong không còn nhiều, dẫn đến nhiều khó khăn trong thực hiện mô hình thí điểm chợ “Văn minh thương mại”. Đồng thời, tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường, các điểm mua bán tự phát với hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn vẫn còn diễn ra. Nguyên nhân là do thói quen tiêu dùng của người dân, tiết kiệm kinh phí, tiểu thương không phải trả phí thuê mặt bằng, v.v… nên phần lớn tiểu thương đã bỏ chợ để ra dọc các tuyến đường để kinh doanh.

Vì vậy để nâng cấp, thay đổi diện mạo chợ truyền thống theo mô hình chợ văn minh thương mại, đáp ứng quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương, cụ thể UBND thị xã Thuận An tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật và có cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tiêu chí về an toàn thực phẩm… Từ đó, ý thức chấp hành quy định pháp luật của cơ sở sản xuất, tiểu thương tại các chợ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là cơ sở tác động để mô hình chợ “Văn minh thương mại” trên địa bàn tỉnh triển khai thí điểm tại Chợ Hài Mỹ, Chợ Phú Phong và thời gian tới sẽ nhân rộng tại các chợ trung tâm thị xã Thuận An và một số chợ khác trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm phát huy hiệu quả của dự án.

Diệu Hằng – P.KHTCTH-SCT