logo

​Thuận An: 6 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 103.000 tỷ đồng

Thị xã Thuận An là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương với nhiều khu, công cụm nghiệp khá phát triển.

Thị xã Thuận An là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương với nhiều khu, công cụm nghiệp khá phát triển.

Sáu tháng đầu năm 2018 giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 103.400 tỷ đồng (giá cố định năm 2010), tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phần kinh tế trong nước thực hiện 31.900 tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ, chiếm 30,9% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn; thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 71.500 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ, chiếm 69,1% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại trên tại địa phương cũng duy trì tốc độ phát triển tốt. Trên địa bàn thị xã hiện có 30.000 hộ hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, 05 siêu thị, 07 trung tâm thương mại, 24 chợ theo quy hoạch đã đi vào hoạt động ổn định. 06 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 26.230 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ.

 

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Aeon Bình Dương – một trong các siêu thị lớn trên địa bàn thị xã Thuận An

Với những kết quả khả quan đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2018 trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại sẽ là tiền đề thuận lợi để thị xã Thuận An hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

                                                              

Kim Cúc - P.KHTCTH-SCT.