Thái Lan cân nhắc giao dịch cao su tương lai bằng đồng USD

Một nhà xuất khẩu cao su tự nhiên cho biết các hợp đồng tương lai RSS3 đang giao dịch trên các sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), Sàn giao dịch hàng hóa Singapore (SICOM), và Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM). Đây cũng là ba sàn giao dịch hàng hóa có lượng giao dịch cao su sôi động nhất thế giới. SHFE sử dụng đồng NDT để giao dịch hợp đồng tương lai RSS3, trong khi cùng sản phẩm được yết giá bằng USD tại SICOM và Yên tại TOCOM. Giao dịch cao su tương lai sôi động tại 3 thị trường này một phần là do giá hàng hóa được tính bằng các đồng tiền chính, cùng với cung cầu cao.

Tuần tới, các nhà xuất khẩu cao su tự nhiên cũng sẽ đề xuất ý kiến này lên ngân hàng trung ương cùng với TFEX. Vừa qua, TFEX cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với 3 nhà xuất khẩu cao su tự nhiên và 5 hãng môi giới để hợp tác và hỗ trợ giao dịch cũng như hoạt động giao hàng của các hợp đồng cao su tương lai RSS3. Giá cao su tự nhiên dược dự báo tăng trong tháng 3/2018 do nguồn cung giảm trong những tháng mùa hè và tồn kho giảm tại các nước tiêu dùng lớn.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Dương