logo

Sở Công Thương: tổ chức hội nghị tập huấn các cơ chế, chính sách mới về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày 23/11/2017, Sở Công Thương Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/NĐ-CP quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã và chủ đầu tư các cụm công nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của hội nghị nhằm triển khai về cơ chế, chính sách và chế độ ưu đãi đầu tư cụ thể: đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp (doanh nghiệp thứ cấp) được miễn tiền thuê đất 7 năm; đối với dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm; được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư, được xem xét đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Riêng với các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp làng nghề được miễn tiền thuê đất 11 năm; được xem xét vay vốn tín dụng Nhà nước không quá 70% tổng mức đầu tư; các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề được miễn tiền thuê đất 15 năm; được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước không quá 70% tổng mức đầu tư.

Ngoài chế độ ưu đãi, hỗ trợ về đầu tư như trên, các dự án đầu tư hạ tầng và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp làng nghề vẫn được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ như cụm công nghiệp thông thường. Trường hợp có nhiều mức ưu đãi thì được hưởng mức cao nhất.

Bên cạnh việc phổ biến những chính sách được ưu đãi quy định trong Nghị định này, tại hội nghị còn phổ biến những chi tiết quy định về trách nhiệm của các doanh nghiệp đầu tư trong cụm công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyên, thị xã trong công tác phối hợp báo cáo tình hình hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn theo Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Qua buổi hội nghị triển khai các quy định liên quan đến quản lý phát triển cụm công nghiệp với nhiều chính sách ưu đãi cũng như trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, hầu hết đại biểu đại diện cho các huyện, thị cũng như đại diện chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp đều thống nhất phương thức phối hợp quản lý, tạo điều kiện thuận lợi theo định hướng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Nguyên Trân - Phòng QLĐT&HTQT-SCT.