logo

Năm 2018, các chỉ số môi trường kinh doanh sẽ tăng thêm từ 8-18 bậc

Đó là mục tiêu được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam liên tục được cải thiện. Năm 2017, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 đã tăng 5 bậc so với năm 2016 (từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế); Môi trường kinh doanh tăng 14 bậc (từ vị trí 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế); Đổi mới sáng tạo cải thiện 12 bậc, xếp thứ hạng 47/127 nền kinh tế. Đây là những thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đã đạt được từ trước đến nay.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu xếp hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh bằng mức trung bình của các nước ASEAN 4 (Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines) đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục có sự nỗ lực cải cách mạnh mẽ, toàn diện cả về quy mô và cường độ trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP đặt mục tiêu trong năm 2018, cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Trong đó, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số hiện đang bị xếp hạng thấp cụ thể như: Khởi sự kinh doanh tăng thêm ít nhất 40 bậc; Giải quyết tranh chấp hợp đồng tăng thêm 10 bậc; Giải quyết phá sản doanh nghiệp tăng thêm 10 bậc.

Đồng thời, hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; Kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; Chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm; Xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan; Giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 - 27% hiện nay xuống còn dưới 10%.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến hết 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Dương.

Các bài viết đã đăng