logo

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019: Tăng trưởng chậm lại nhưng chưa mất "đà", nhiều thách thức đặt ra cho nửa cuối năm

Nhiều ý kiến từ các chuyên gia dự báo mặc dù còn nhiều thách thức từ bên ngoài cũng như những khó khăn nội tại của nền kinh tế, nhưng tăng trưởng kinh tế năm 2019 có thể vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù kinh tế nước ta đã đạt được kết quả khá khả quan so với mức tăng trưởng chung của thế giới và khu vực cộng với triển vọng tương đối tích cực trong những tháng cuối năm 2019 trong bối cảnh nền kinh tế đang trong xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng, tuy nhiên theo những đánh giá mới nhất của các định chế tài chính lớn trên thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với không ít khó khăn và dự báo tăng trưởng chậm lại trong nửa cuối năm 2019.

Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng nhận định kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh bất định cao với tác động của những yếu tố bất lợi bên ngoài lên các ngành kinh tế quan trọng. WB dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2019 theo giá so sánh của Việt Nam sẽ giảm còn 6,6%, do sức cầu bên ngoài yếu đi và chính sách tài khóa, tín dụng tiếp tục bị thắt chặt.

Với kịch bản tăng trưởng GDP thực từ 6,6-6,8% và lạm phát bình quân từ 3,5-4% như mục tiêu Chính phủ đề ra, tốc độ tăng GDP danh nghĩa trong năm 2019 ước đạt 10-11%, xấp xỉ mức tăng của năm 2018. Tốc độ tăng GDP gần như không thay đổi cho thấy vòng quay tiền tệ năm 2019 cũng sẽ không có nhiều biến động so với năm trước. Như vậy, nếu không có sự thay đổi đáng kể về quan điểm điều hành chính sách tiền tệ, tổng phương tiện thanh toán có thể cũng chỉ sẽ tăng ở mức 12-13%, xấp xỉ mức tăng năm 2018. 

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng toàn ngành kinh tế đã tăng trưởng 7,33% trong 6 tháng đầu năm nay, nhỉnh hơn chút ít so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu tín dụng chuyển biến tích cực với sự đóng góp tăng trưởng cao từ lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo và xuất khẩu.

Với định hướng tiếp tục đẩy mạnh tín dụng với các lĩnh vực ưu tiên trong khi tăng cường kiểm soát với các lĩnh vực nhiều rủi ro như bất động sản, tín dụng cả năm sẽ khoảng 14%. 

Từ đầu năm, NHNN đã cấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng nhà băng, phổ biến từ 7 - 13%, thậm chí có ngân hàng rất lớn được giao room tăng trưởng đến 12% nhưng không dám nhận mà chỉ nhận 6-7% vì lo không cho vay nổi bởi vướng quy định về an toàn vốn. Đến hết tháng 6 vừa qua, nhiều ngân hàng đã tăng trưởng tín dụng rất tốt - đạt quá nửa chỉ tiêu hoặc dùng gần hết room được giao, phổ biến là các ngân hàng đang trong diện tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng khác, hoặc đã áp dụng sớm Thông tư 41 về an toàn vốn.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% của cả năm về cơ bản sẽ đảm bảo được.

Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại - Bộ Công Thương.

Các bài viết đã đăng