logo

Đoàn công tác Bộ Công thương khảo sát việc đơn giản hóa điều kiện kinh doanh ở Bình Dương

Ngày 6-5, Đoàn công tác Bộ Công thương đã làm việc với Sở Công thương tỉnh về việc đánh giá hiệu quả và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

 Trong giai đoạn 2017-2018, Sở Công thương đã cắt giảm 25 thủ tục cho doanh nghiệp thuộc 3 lĩnh vực là điện, công nghiệp tiêu dùng, lưu thông hàng hóa trong nước. Quá trình áp dụng thực tế cho thấy, đa phần việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đều phù hợp, khả thi. Tuy nhiên, tác động của việc cắt giảm vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp, bởi khi bộ này cắt giảm thì bộ khác lại đưa những điều kiện bị cắt giảm vào. Ngoài ra, nhiều quy định còn chung chung, không cụ thể gây cản trở cho doanh nghiệp.

Đánh giá tính khả thi của các điều kiện kinh doanh mà Bộ Công thương đang dự kiến cắt giảm thời gian tới liên quan đến 4 lĩnh vực gồm: Kinh doanh thực phẩm; kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá; kinh doanh rượu; kinh doanh hóa chất, Sở Công thương Bình Dương cho rằng có một số nội dung chưa phù hợp, không căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp. Điển hình như ở lĩnh vực kinh doanh hóa chất, Bộ Công thương dự kiến bỏ điều kiện “Địa điểm, diện tích nhà xưởng kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” hay “Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm chất lượng vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật”. Việc đơn giản hóa này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao, gây mất an toàn trong kinh doanh.

Trên cơ sở những phân tích đánh giá từ thực tế, Sở Công thương đã có những đề xuất, kiến nghị để vừa tạo thuận lợi cho quá trình quản lý nhà nước vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Đoàn công tác Bộ Công thương đã tiếp thu các ý kiến của Sở Công thương và sẽ nghiên cứu để tham mưu ban hành các nghị định, thông tư, quyết định khả thi hơn.

Nguồn: Báo Bình Dương.