logo

Cả nước có 883 dự án FDI mới

Theo Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 4 tháng đầu năm 2018, cả nước có 883 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký 3,55 tỉ USD, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chỉ có 3 địa phương thu hút thêm dự án FDI mới trong 4 tháng đầu năm 2018, gồm: Long An, Vĩnh Long và Tiền Giang, với 26 dự án, vốn đăng ký hơn 90 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2017, các dự án FDI mới đầu tư vào ĐBSCL giảm mạnh (cùng kỳ, khu vực ĐBSCL có 39 dự án FDI mới, vốn đăng ký 183,38 triệu USD).

Sau 30 năm đổi mới và mở cửa với quốc tế (1987 - 2018), Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút FDI thành công nhất trong khu vực. Tính đến tháng 4/2018, Việt Nam đã thu hút được hơn 25.524 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 320 tỷ USD, đến từ 126 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Khu vực FDI đóng góp khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và 20% GDP của cả nước. Khu vực này cũng trở thành thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam và đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Thu NSNN tháng 4/2018 đạt khoảng 110,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 4 tháng đạt khoảng 446,4 nghìn tỷ đồng, bằng 33,8% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu nội địa 4 tháng đạt khoảng 368,1 nghìn tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017 (không kể các khoản thu có tính chất đặc thù thì đạt khoảng 281,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán năm, tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2017). Thu từ dầu thô khoảng 19,1 nghìn tỷ đồng, bằng 53,3% dự toán năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 90 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán năm, giảm 2,9 so với cùng kỳ năm 2017. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (31 nghìn tỷ đồng), số thu đạt khoảng 59 nghìn tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm, giảm 4,1% so cùng kỳ năm 2017.

 Tổng chi NSNN tháng 4/2018 đạt khoảng 119,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 4 tháng đạt 410 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó chi đầu tư phát triển đạt khoảng 65 nghìn tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán năm, bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 41,75 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán năm, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017; chi thường xuyên đạt 301,5 nghìn tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017. 

Tỷ lệ nợ công của Việt Nam so với GDP tính đến hết tháng 4/2018 khoảng 55,9%. Trong đó, nợ chính phủ so với GDP khoảng 47,5%; nợ được bảo lãnh chính phủ so với GDP khoảng 7,9%; nợ chính quyền địa phương so với GDP khoảng 0,5%. Trả nợ vay của Chính phủ đạt 76.158 tỷ đồng; trong đó, số tiền trả nợ vay trong nước 59.383,5 tỷ đồng, trả nợ vay nước ngoài 16.774,2 tỷ đồng.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Dương.

Các bài viết đã đăng