logo

Bình Dương xuất siêu hơn 1,5 tỷ USD trong Quý I/2018

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, trong quý I/2018 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 5,57 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 4 tỷ USD, tỉnh đã xuất siêu hơn 1,5 tỷ USD.

Quý 1 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Do dịp Tết Nguyên Đán năm 2018 rơi vào tháng 2 nên tình hình xuất nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng đều giảm so với tháng trước. Tuy nhiên, bước sang tháng 3, các doanh nghiệp đã đi vào sản xuất ổn định trở lại, nên kim ngạch xuất khẩu trong tháng 3 đã phục hồi và tăng trưởng trở lại. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: sản phẩm gỗ, dệt may, da giày, điện tử duy trì mức tăng trưởng cao trung bình từ 10% - 12%. Các mặt hàng còn lại cũng đạt mức tăng trưởng trung bình từ 5% - 10% so với cùng kỳ năm 2017.

Kim ngạch xuất khẩu quý I/2018 ước thực hiện 5.576,8 triệu USD, tăng 15,3% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 1.182,2 triệu USD, tăng 13%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 4.394,5 triệu USD, tăng 16%.

Riêng tháng 3/2018, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 2.012,4 triệu USD, tăng 46,5% so tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 462,5 triệu USD, tăng 41,5% so với tháng trước và tăng 18,3% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.549,9 triệu USD, tăng 48,1% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong quý I/2018 so với cùng kỳ cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 643,7 triệu USD, tăng 13,5%;  hàng dệt may: 627,3 triệu USD, tăng 18%; hàng giày da: 629,6 triệu USD, tăng 15,1%; gốm sứ: 43,6 triệu USD, tăng 14,6%; mủ cao su: 48.679 tấn, tăng 14,3%, v.v…

Kim ngạch nhập khẩu quý I/2018 ước thực hiện 4.040,8 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 775,8 triệu USD, tăng 10,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 3.264,9 triệu USD, tăng 18,4%. Riêng tháng 3/2018, kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 1.301 triệu USD, tăng 23,2% so tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 227,8 triệu USD, tăng 17,5% so tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.073,1 triệu USD, tăng 24,5% so tháng trước và tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.