logo

Bình Dương: Lợi nhuận thấp, hoạt động bán hàng đa cấp giảm mạnh

Tính đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh Bình Dương có tổng số 28 doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thông báo hoạt động trên địa bàn, trong đó có 22 doanh nghiệp đang hoạt động, 06 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng và chấm dứt hoạt động, giảm 06 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2016.

Trong năm 2017 đứng trước tình hình khó khăn trong hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc, cũng như địa bàn tỉnh do đó hàng loạt công ty đã làm thủ tục tạm ngừng, chấm dứt hoạt động.

Tính đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh Bình Dương có tổng số 28 doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thông báo hoạt động trên địa bàn, trong đó có 22 doanh nghiệp đang hoạt động, 06 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng và chấm dứt hoạt động, giảm 06 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2016.

Tình hình hoạt động của 22 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:  doanh thu bán hàng đa cấp đạt 270.015.070.007 tỷ đồng; hoa hồng, tiền thưởng/lợi ích kinh tế khác là 59.945.639.779 tỷ đồng; số người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp là 26.774 người. Trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, trong năm Sở Công Thương đã xác nhận cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đa cấp trên địa bàn tỉnh với tổng số 27 lượt hội nghị, hội thảo, đào tạo cho nhân viên thuộc mạng lưới phân phối của doanh nghiệp, Hầu hết các buổi hội nghị, hội thảo trên diễn ra nghiêm túc, trật tự đúng theo thời gian, địa điểm và nội dung chương trình như đã thông báo tới Sở Công Thương.

Hiện nay công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương gặp rất nhiều khó khăn, do đa số các doanh nghiệp không có địa điểm kinh doanh và người liên hệ khi cần kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Trong  năm Sở cũng đã tổ chức kiểm tra và làm việc trực tiếp với đại diện doanh nghiệp theo đề nghị của Cục Quản lý Cạnh tranh tại văn bản số 347/QLCT-P5 ngày 28/3/2017 về việc kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại Sen Việt Group, tuy nhiên qua xác minh cho thấy đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện hành vi sai phạm nào trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Đứng trước những khó khăn trong công tác quản lý, nhằm siết chặt hơn nữa trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực đa cấp. Bộ Công Thương đang trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 để hoàn thiện pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp ngày càng phức tạp như hiện nay.

Hoạt động bán hàng đa cấp dựa chủ yếu vào thực phẩm chức năng và mỹ phẩm (chiếm 83% doanh thu, trong đó thực phẩm chức năng chiếm tới 59%). Đây là những mặt hàng rất khó xác định giá trị thật và vì vậy, rất dễ xảy ra tình trạng giá bán hoàn toàn thoát ly giá trị cũng như giá trị sử dụng. Tuy các giao dịch đều được thực hiện trên nguyên tắc "thuận mua, vừa bán", Nhà nước không thể can thiệp. Vì vậy, Cơ quan Nhà nước khuyến nghị, người tiêu dùng cần lưu ý, chủ động tìm hiểu giá trị thật của sản phẩm trước khi mua hàng.                                                                            

Nguyên Trân - P. QLĐT&HTQT-SCT.