logo

Bình Dương: Doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt hơn 60.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 60.394,8 tỷ đồng, tăng 16,9% so cùng kỳ.

Tháng 4/2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 15.768 tỷ đồng, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 22,6% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 15.032,8 tỷ đồng, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 22,8% so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 735,2 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 17,3% so cùng kỳ.

Lũy kế 04 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 60.394,8 tỷ đồng, tăng 16,9% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 57.457,2 tỷ đồng, tăng 17,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 2.937,6 tỷ đồng, tăng 12%.

 

Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.

Các bài viết đã đăng