logo

Bình Dương: 9 tháng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 17 tỷ USD

09 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương đạt mức tăng trưởng cao ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chính. Nhóm hàng công nghiệp vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực và duy trì được mức tăng trưởng cao từ 12 - 15% so cùng kỳ.

09 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương đạt mức tăng trưởng cao ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chính. Nhóm hàng công nghiệp vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực và duy trì được mức tăng trưởng cao từ 12 - 15% so cùng kỳ, trong đó sản phẩm gỗ, dệt may, da giày, điện tử tiếp tục là những mặt hàng có tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh. Nhóm các mặt hàng nông sản tuy có nhiều biến động về giá xuất khẩu nhưng nhìn chung vẫn đạt mức tăng trưởng khá so cùng kỳ, với mức tăng trưởng trung bình từ 5 - 10%. Dự báo, trong 03 tháng còn lại của năm 2018, xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao do nhu cầu tiêu dùng ở các thị trường nhập khẩu sẽ tăng cao vào các dịp lễ, tết cuối năm.

Chín tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 17 tỷ 726 triệu USD, tăng 17,7% so cùng kỳ, đạt 70% so với kế hoạch năm 2018. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 3 tỷ 442 triệu USD, tăng 8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 14 tỷ 285 triệu USD, tăng 20,2% và chiếm tỷ trọng 80,5%.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực so với cùng kỳ cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 2.052,4 triệu USD, tăng17%;  hàng dệt may: 1.876,6 triệu USD, tăng 17,8% ; hàng giày da: 2.069,6 triệu USD, tăng 15,7%; gốm sứ: 139,6 triệu USD, tăng 7,6%; mủ cao su: 157.848 tấn, tăng 7%; điện thoại và linh kiện: 1.397,3 triệu USD, tăng 16,8%; v.v…

Riêng tháng 9 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2 tỷ 224 triệu USD, tăng 0,5% so tháng trước và tăng 23% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 433 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.791 triệu USD, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 27,9% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu 09 tháng đầu năm 2018ước đạt 13 tỷ 903 triệu USD, tăng 17,5% so cùng kỳ, trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20,2% và chiếm tỷ trọng 82,5%. Riêng tháng 9 năm 2018, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1 tỷ 762 triệu USD, tăng 6,8% so với tháng trước và 13,9% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 16,7% so cùng kỳ.

Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.