logo

Bình Dương: 248 điểm bán hàng bình ổn sách giáo khoa

Trong những năm vừa qua việc bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu cũng như sách giáo khoa, tập, dụng cụ học sinh được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm và chỉ đạo sâu sắc, các doanh nghiệp tham gia bình ổn cũng được hỗ trợ chính sách vay vốn ưu đãi và tạo thuận lợi cho việc triển khai tại các địa bàn doanh nghiệp buôn bán và mua sắm của người dân.

Ông Hồ Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị triển khai công tác bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh

Ngày 28/3/2018, tại Hội nghị triển khai công tác bình ổn thị trường tại Văn phòng Sở Công Thương Bình Dương, Ông Hồ Văn Bình chủ trì cùng với đại diện các Sở: Sở Tài Chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Quỹ đầu tư phát triển và lãnh đạo 03 công ty: Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Bình Dương, Công ty cổ phần Văn hóa và thương mại Bình Dương, Công ty cổ phần phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh – Fahasa, đã đánh giá và đề xuất công tác bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh. Với tình hình báo cáo các hoạt động bình ổn của các công ty là khá thuận lợi và chỉ tiêu đạt cao hơn kế hoạch năm 2017-2018. Ngoài ra, các điểm bán hàng năm nay, được các công ty tăng thêm các điểm bán. Đồng thời tăng thêm đơn vị tham gia bình ổn thị trường là Bưu điện tỉnh Bình Dương. Vì thế điếm bán hàng bình ổn sách, tập và dụng cụ học sinh tăng thêm 84 điểm bán hàng bình ổn, giá trị dự trữ tăng lên 6,70 tỷ đồng và vốn vay được xin hỗ trợ tăng thêm 2 tỷ đồng so với năm 2017. Sau buổi làm việc đã được thống nhất nội dung và cam kết thực hiện đúng theo như mục tiêu của kế hoạch.

Để tạo điều kiện thuận lợi việc triển khai chính sách hỗ trợ phụ huynh học mua sắm đồ dùng học tập, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1316/KH-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2018 về việc bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch này, với các mục tiêu cho 04 đơn vị tham gia bình ổn thị trường sách, vở, dụng cụ học tập gồm:

+ Tổng giá trị dự trữ hàng hóa bình ổn từ tháng 4/2018 đến 30/11/2018 hơn 100,332 tỷ đồng. Đảm bảo cung ứng đủ mặt hàng sách giáo khoa, tập, dụng cụ học sinh phục vụ cho cấp: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, văn hóa xã.

+  Tổng số điểm bán hàng là 248 điểm. Các điểm bán hàng được tập trung ở các trường học, nhà sách và các nông trường cao su trên địa bàn và phải treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung “ Điểm bán hàng bình ổn sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh”.

+ Hỗ trợ vốn vay cho 02 doanh nghiệp vay vốn là 34 tỷ đồng với lãi suất 0% và được giải ngân và hoàn vốn trong năm 2018.

+ Giá cả các mặt hàng tham gia bình ổn được đảm bảo bán thấp hơn giá thị trường từ 10 % - 15 %.

Để đạt được mục tiêu và nội dung đề ra, Sở Công Thương phối hợp với các Sở ngành có liên quan và doanh nghiệp tham gia bình ổn triển khai theo Kế hoạch nhằm phục vụ việc mua sắm của phụ huynh học sinh cho con em được đến trường trong năm học mới 2018 – 2019.

Thanh Tâm - P.QLTM-SCT.