logo

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 09 tháng đầu năm 2016 tăng 22,3%

Riêng tháng 9 năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 11.881,1 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước.Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 11.524,2 tỷ đồng, tăng 0,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 356,9 tỷ đồng, tăng 0,9%.

09 tháng đầu năm 2016, tình hình hàng hóa dịch vụ trong tỉnh nhìn chung ổn định. Hàng hóa bình ổn các mặt hàng thiết yếu được triển khai đúng kế hoạch phê duyệt, mặt hàng sách giáo khoa, tập vỡ học sinh tham gia bình ổn thị trường được đưa đến các đại lý, các trường học phục vụ nhu cầu mua sắm của học sinh trước kỳ nghỉ hè. Hệ thống phân phối hàng hóa bình ổn, đặc biệt công tác bán hàng lưu động được tổ chức bán rộng rãi đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân, công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp, khu dân cư nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bán hàng hóa với giá cả, chất lượng và thời gian đúng theo kế hoạch.

Diễn biến giá cả thị trường có tăng, có giảm nhưng nhìn chung ổn định, trong những dịp lễ, tết tuy ngày nghỉ kéo dài nhưng nhờ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu khá dồi dào, phong phú, đồng thời do có sự chỉ đạo sát của Chính phủ, địa phương, nổ lực của doanh nghiệp nên không có sự tăng giá đột biến, không có tình trạng đầu cơ găm hàng trên địa bàn.

Do vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 09 tháng đầu năm 2016 là 105.248,4 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 102.412,5 tỷ đồng, tăng 22,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 2.836 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Riêng tháng 9 năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 11.881,1 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước.Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 11.524,2 tỷ đồng, tăng 0,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 356,9 tỷ đồng, tăng 0,9%.

Hưng Thảo – P.KHTCTH.