logo

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tỉnh bình dương tháng 10/2016 tăng 0,4% so với tháng trước

Tháng 10/2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 12.048,9 tỷ đồng, tăng 0,4% so tháng trước.

Cụ thể, khu vực kinh tế trong nước 11.673 tỷ đồng, tăng 0,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 375,9 tỷ đồng, tăng 0,5%.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 117.415,4 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ, đạt 79,4% kế hoạch. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 114.185,6 tỷ đồng, tăng 22,3%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 3.229,8 tỷ đồng, tăng 18,5%.

Hưng Thảo – P.KHTCTH.