logo

Tiếp tục triển khai Kế hoạch bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2017 - 2018 tại Công ty CP văn hóa và Thương mại Bình Dương

Để tiếp tục triển khai duyệt giá, Ngày 26 tháng 04 năm 2017 tại công ty tham gia bình ổn thị trường sách, tập, dụng cụ học tập, đại diện các Sở: Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Công ty cổ phần Văn hóa và thương mại Bình Dương duyệt giá và cả kế hoạch giải ngân vốn vay cho công ty.

Theo Kế hoạch 1222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 04/04/2017 về Bình ổn ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt. Công ty cổ phần Văn hóa và thương mại Bình Dương tham gia bình ổn với giá trị hàng hóa dự trữ là 21,5 tỷ đồng, gồm: 15 tỷ đồng sách giáo khoa tương đương 2.000.000 cuốn sách, 4 tỷ đồng sách bổ trợ tương đương 250.000 cuốn sách, 1 tỷ đồng tập học sinh tương đương 120.000 cuốn tập và 1,5 tỷ đồng dụng cụ học sinh. Bên cạnh đó, theo kế hoạch Công ty cũng đưa hàng về 20 điểm bán hàng lưu động như là các trường học, nông trường cao su,… thuận lợi cho việc mua sắm của phụ huynh học sinh.

Tại buổi làm việc, Công ty đã báo cáo chi tiết tình hình triển khai kế hoạch và giá cả từng mặt hàng sách, tập vở, dụng cụ học sinh tham gia bình ổn với giá đảm bảo bán thấp hơn giá thị trường từ 10%. Ngoài ra, công ty được hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển Bình Dương với lãi suất bằng 0% và sẽ giải ngân hết vào cuối tháng 07/2017.

Sau buổi làm việc, các thành viên đã ký biên bản thống nhất Kế hoạch bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương của công ty cổ phần Văn hóa và thương mại Bình Dương. Đồng thời chấp nhận kế hoạch giải ngân của công ty.

Thanh Tâm - QLTM.