logo

Hoạt động thương mại nội địa tỉnh Bình Dương năm 2016

Hoạt động thương mại nội địa năm 2016 ổn định, hàng hóa phục vụ dồi dào, phong phú về mẫu mã, chủng loại, hàng nội địa chiếm ưu thế trên thị trường. Giá cả các nhóm hàng cơ bản ổn định, các doanh nghiệp cũng tăng cường thực hiện khuyến mại và bảo đảm đủ lượng hàng hóa cung ứng đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,4%; trong đó, giá hàng hóa tăng 3,8%, giá dịch vụ tăng 10,8%.

Hệ thống phân phối hàng hóa bình ổn, đặc biệt công tác bán hàng lưu động, các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn được trải rộng khắp các địa bàn huyện, thị và các điểm bán hàng bình ổn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Chương trình bình ổn thị trường được triển khai đồng bộ và hiệu quả, các mặt hàng thiết yếu được triển khai đúng kế hoạch phê duyệt, mặt hàng sách giáo khoa, tập vở, dụng cụ học sinh tham gia bình ổn thị trường được đưa đến các đại lý, các trường học phục vụ nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh trước kỳ nghỉ hè. Kết quả đạt được như sau: bình ổn các mặt hàng thiết yếu đạt doanh thu 639,12 tỷ đồng, vượt 18,5% so với kế hoạch; bình ổn mặt hàng sách giáo khoa, tập vở và dụng cụ học sinh với doanh thu 74,31 tỷ đồng, vượt 5,2% so với kế hoạch.

Ngoài ra, đã tổ chức thực hiện 20 chương trình thương mại. Đôn đốc huyện, thị xã, thành phố giải tỏa chợ tự phát, thành lập chợ tạm thời và sắp xếp trật tự kinh doanh trong chợ theo ngành hàng. Trong năm, toàn tỉnh có 06 chợ được nâng cấp, mở rộng; 01 chợ đầu tư mới; đến nay toàn tỉnh hiện có 106 chợ, 08 siêu thị, 07 TTTM.

Bên cạnh đó, công tác quản lý thị trường cũng được tỉnh chú trọng, đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; lực lượng quản lý thị trường và các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 2.989 vụ, phát hiện và xử lý 1.097 vụ vi phạm (chiếm 36,7%).

Do đó, góp phần ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến xảy ra góp phần tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ của tỉnh.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2016 ước thực hiện 143.318 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, vượt 1% kế hoạch. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 138.811 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ;  khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 4.508 tỷ đồng, tăng 18,2%. Chia theo ngành hoạt động: thương nghiệp tăng 19,9%, lưu trú và ăn uống tăng 24%, du lịch lữ hành tăng 15,1%, dịch vụ tăng 21,8%.

Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.