logo

Hoạt động thương mại nội địa tỉnh Bình Dương năm 2015

Hoạt động thương mại nội địa tỉnh Bình Dương năm 2015 tiếp tục ổn định, hàng hóa dồi dào, phong phú về mẫu mã, chủng loại, hàng nội địa chiếm ưu thế trên thị trường.

Hoạt động thương mại nội địa tỉnh Bình Dương năm 2015 tiếp tục ổn định, hàng hóa dồi dào, phong phú về mẫu mã, chủng loại, hàng nội địa chiếm ưu thế trên thị trường.

Các ngành, các cấp đã triển khai tốt kế hoạch bình ổn thị trường, trong đó: bình ổn các mặt hàng thiết yếu đạt doanh thu 466 tỷ đồng, vượt 11,5% kế hoạch; bình ổn mặt hàng sách giáo khoa, tập vở và dụng cụ học sinh với doanh thu trên 40 tỷ đồng. Ngoài ra, đã tổ chức thực hiện 33 chương trình thương mại; tổ chức thành công Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh tỉnh 05 năm (2010-2015), Hội chợ thương mại dịp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các phiên chợ nông sản, hội chợ triển lãm ngành gỗ tỉnh Bình Dương. Đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 10 chợ, đến nay toàn tỉnh hiện có 105 chợ, 11 siêu thị, 07 trung tâm thương mại.

Bên cạnh đó, công tác quản lý thị trường cũng được tỉnh chú trọng, đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; lực lượng quản lý thị trường và các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 7.140 vụ, phát hiện và xử lý 1.628 vụ vi phạm (chiếm 22%).

Do đó, góp phần ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến. Chỉ số giá tiêu dùng ước tăng 1,15%; trong đó, giá hàng hóa tăng 0,59%, giá dịch vụ tăng 1,33%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 125.747,5 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ, đạt 99,8% kế hoạch. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 121.480,8 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ;  khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 4.266,7 tỷ đồng, tăng 29,5%. Chia theo ngành hoạt động: thương nghiệp tăng 21,6%, lưu trú và ăn uống tăng 21,4%, dịch vụ tăng 38,4%./.

Kim Cúc – P.KHTC-SCT.