logo

Doanh thu bán lẻ và dịch vụ 6 tháng tăng 15,8%

Hoạt động thương mại nội địa 06 tháng đầu năm 2019 ổn định, hàng hóa phục vụ dồi dào, phong phú về mẫu mã, chủng loại, hàng nội địa chiếm ưu thế trên thị trường.

Sức mua tăng trưởng ổn định tại siêu thị Co.opmart Bình Dương

Nhờ triển khai thực hiện tốt chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch dự trữ hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019, đảm bảo giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu ổn định, không tăng giá, góp phần kiềm chế lạm phát, thực hiện công tác an sinh xã hội phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Giá cả các nhóm hàng cơ bản ổn định, các doanh nghiệp cũng tăng cường thực hiện khuyến mại góp phần tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 111.415 tỷ đồng, tăng 15,8% so cùng kỳ, đạt 49,4% so với kế hoạch năm 2019. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 106.329,9 tỷ đồng, tăng 15,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 5.085,2 tỷ đồng, tăng 15,6%.

Riêng tháng 6 năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 18.418,3 tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 18,3% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 17.589,3 tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 18,5% so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 829 tỷ đồng, tăng 0,5% so tháng trước và tăng 14,3% so cùng kỳ.

Nguồn: Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.