logo

Đang rà soát và xây dựng dự thảo sửa đổi quy định về kinh doanh khí

Việc soạn thảo và biên tập có sự tham gia của Văn phòng Chính phủ, các Bộ và Phòng Thương mại và Công nghiệp việt Nam để việc xây dựng dự thảo Nghị định mới sẽ đạt kết quả tốt, phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, ngày 22/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016. So với Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP cũng đã có nhiều điểm mới về: Điều kiện kinh doanh; hệ thống phân phối; công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh khí; Về thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, sau hơn 5 tháng thực thi, những quy định mới tại Nghị định 19 lại trở thành căn nguyên dẫn đến những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các nhóm doanh nghiệp kinh doanh trong ngành khí.

Trước những tranh cãi này, Bộ Công Thương đã tổ chức các cuộc đối thoại, nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tìm cách tháo gỡ khó khăn. Mới đây nhất, ngày 28/12, Bộ Công Thương đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập nhằm rà soát, nghiên cứu và xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 19 về kinh doanh khí.

Nguồn tin: Hồng Phúc - XTTM.