logo

Số hóa thị trường tài chính

Tại Việt Nam, khoảng 31% người hiện có tài khoản tại ngân hàng, cùng với đó là lượng dân số trẻ sử dụng smartphone lớn. Đây là cơ hội tốt để phát triển thị trường tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Công nghệ số giúp giảm chi phí giao dịch và quản lý đến 80-90%; giảm thiểu tối đa việc thiết lập chi nhánh, tăng tiếp cận tài chính cho khu vực nông thôn, miền núi; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và tăng cường khả năng thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin khu vực vùng sâu, vùng xa. Tài chính số có thể giúp GDP của các nền kinh tế mới nổi tăng thêm 3.700 tỷ USD đến năm 2025.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, thể chế thúc đẩy tài chính toàn diện chưa đồng bộ; mức độ bao phủ ngân hàng còn thấp; mạng lưới ngân hàng phân bổ không đồng đều, tập trung chủ yếu ở thành phố, đô thị lớn và còn rất ít tại vùng nông thôn. Số xã có điểm giao dịch của các ngân hàng thương mại chỉ chiếm khoảng 10% tổng số xã nông thôn và 10% số điểm giao dịch trên cả nước.

Thực trạng trên cho thấy, gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ và hướng tới cung cấp các dịch vụ tài chính (mà trong đó chủ yếu là dịch vụ ngân hàng) một cách phù hợp, thuận tiện cho mọi thành viên xã hội là một trong những nhiệm vụ của ngành tài chính nói chung, các ngân hàng nói riêng. Ngoài ra, sự phát triển internet banking, mobile banking hay các tiến bộ trong công nghệ sinh trắc học sử dụng vân tay… đều có khả năng mang lại sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới, tiện lợi và hiệu quả.

Xu hướng của Cách mạng công nghiệp 4.0 được xác định là cơ hội cho các ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng giải pháp công nghệ, tiến tới mô hình quản trị thông minh, tự động hóa quy trình nghiệp vụ...

Tuy nhiên, sự phát triển ngân hàng số cũng kèm theo không ít thách thức như phải đối mặt với nguy cơ tấn công mạng hay phát tán virus mã độc qua các ứng dụng; nguy cơ rò rỉ thông tin, dữ liệu khách hàng, giao dịch gian lận, lừa đảo trực tuyến…

Hồng Phúc - XTTM.