logo

Bình Dương xếp hạng 4 về chỉ số thương mại điện tử.

Theo bảng xếp hạng chung, nhóm 5 địa phương dẫn đầu về chỉ số EBI là TP.HCM (78,6), Hà Nội (75,8), Đà Nẵng (52,8), Bình Dương (43) và Hải Phòng (42,2).

Theo bảng xếp hạng chung, nhóm 5 địa phương dẫn đầu về chỉ số EBI là TP.HCM (78,6), Hà Nội (75,8), Đà Nẵng (52,8), Bình Dương (43) và Hải Phòng (42,2). Còn 5 địa phương có thứ hạng thấp nhất là Yên Bái (23,7), Tuyên Quang (23,2), Bắc Kạn (22,6), Cà Mau (21.2), Lạng Sơn (21,2).

Chỉ số Thương mại điện tử công bố lần đầu tiên vào năm 2012 với mục đích đánh giá nhanh chóng mức độ ứng dụng thương mại điện tử và so sánh sự tiến bộ giữa các năm của từng địa phương. EBI được xây dựng từ 4 chỉ số thành phần chính là: hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực, các giao dịch B2C, B2B và G2B. Năm nay, việc xây dựng ba chỉ số đầu tiên có xem xét thêm các tiêu chí về tên miền, mức thu nhập của cư dân và số doanh nghiệp bình quân theo dân số của mỗi địa phương. Kết quả dựa trên cuộc khảo sát 3.566 doanh nghiệp tại 54 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hà Nội là thành phố có chỉ số thành phần nguồn nhân lực và hạ tầng cao nhất với 93,7 điểm; theo sau là TP.HCM 85,5 điểm. TP.HCM đứng đầu về chỉ số thành phần giao dịch B2C (doanh nghiệp với người tiêu dùng) với 72,4 điểm. Tiếp theo là Hà Nội với 69,2 điểm; Bình Dương 62,1 điểm và Hải Phòng 61,6 điểm. Đối với nhóm chỉ tiêu giao dịch B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp), TP.HCM tiếp tục là địa phương đạt điểm số cao nhất với 77 điểm. Hà Nội và Đà Nẵng lần lượt ở vị trí số 2 và 3 với 64,4 điểm và 50,4 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng được các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá cao nhất về mức độ hài lòng của giao dịch G2B (chính phủ với doanh nghiệp), đạt 81 điểm. Tiếp theo là TP.HCM và Hà Nội.

Khoảng cách EBI của hai trung tâm kinh tế là TP.HCM và Hà Nội so với các địa phương còn lại rất lớn, ngay cả khoảng cách giữa địa phương đứng thứ hai là Hà Nội và thứ ba là Đà Nẵng cũng lên tới 23 điểm. Khoảng cách giữa địa phương xếp thứ nhất là TP.HCM và địa phương thấp nhất là Cà Mau và Lạng Sơn lên tới 57,4 điểm. Cách biệt giữa điểm trung bình của nhóm 5 tỉnh thấp nhất (22,5 điểm) và điểm trung bình của nhóm 5 tỉnh cao nhất (58,5 điểm) lên tới 36 điểm.

Hồng Phúc.