logo

Đánh giá việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 trong một tháng qua.

Trong thời đại ngày nay, cùng với việc tăng cường phát triển hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới diễn ra ngày một lớn hơn, sự phát triển công nghệ thông tin càng chứng tỏ được vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Mô hình dịch vụ công trực tuyến càng ngày càng được nhân rộng nhờ trợ giúp của công nghệ thông tin, chính vì thế chính phủ điện tử cũng từng bước được thay đổi đáng kể. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Chính phủ điện tử trên thế giới đã chứng minh cho những ưu điểm sau: giảm chi phí, rút ngắn thời gian và minh bạch các thủ tục hành chính.

Trong thời đại ngày nay, cùng với việc tăng cường phát triển hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới diễn ra ngày một lớn hơn, sự phát triển công nghệ thông tin càng chứng tỏ được vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Mô hình dịch vụ công trực tuyến càng ngày càng được nhân rộng nhờ trợ giúp của công nghệ thông tin, chính vì thế chính phủ điện tử cũng từng bước được thay đổi đáng kể. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Chính phủ điện tử trên thế giới đã chứng minh cho những ưu điểm sau: giảm chi phí, rút ngắn thời gian và minh bạch các thủ tục hành chính.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có nhiều chính sách hỗ trợ như ưu đãi về vay vốn, máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến, đào tạo nghề, ...nhằm phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, Bình Dương đã và đang có chính sách hướng tới minh bạch hơn trong thủ tục hành chính.

Với tinh thần đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện nâng cấp dịch vụ công và cùng với nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp trên địa bàn về phục vụ dịch vụ công trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, Sở đã từng bước thực hiện nâng cấp toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 2. Đến cuối năm 2016, Sở đã nâng cấp 14 thủ tục lên mức độ 3 về lĩnh vực An toàn thực phẩm, đến tháng 6/2017 đã nâng cấp 4 thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại lên mức độ 4.

Hơn một tháng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cho thấy việc sử dụng công nghệ thông tin có thể làm giảm sai sót khai báo thủ tục, thông tin phản hồi nhanh, tổng hợp các dữ liệu hồ sơ, đem lại tính minh bạch, công khai của thủ tục. Về phía doanh nghiệp được thuận lợi khi khai báo các dịch vụ công trực tuyến mà không phải đến trực tiếp cơ quan chính quyền. Ngoài ra, họ cũng có thể thực hiện điều chỉnh, bổ sung một cách nhanh nhất ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào mà họ có nhu cầu thực hiện thủ tục.

Qua đó, cho thấy sự nổ lực của cán bộ công chức Bình Dương đang cố gắng hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng nhu cầu việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến như hiện nay và để phục vụ tốt hơn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công.

Thanh Tâm - QLTM.