Sở Công Thương Bình Dương

Thông tin tuyên truyền

Chính sách mới có hiệu lực từ 01/07/2016

28/06/2016

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Theo đó, có quy định mới nổi bật là: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.

14 thủ tục hành chính mới áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia

28/06/2016

Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/7/2016.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

15/06/2016

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BCT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc Bộ Công Thương

09/06/2016

Trong năm 2016, Bộ Công Thương sẽ thực hiện bãi bỏ và đơn giản hóa 31 thủ tục hành chính, trong đó bãi bỏ 10 thủ tục hành chính cấp Trung ương, đơn giản 19 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 2 thủ tục hành chính cấp Tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới

30/05/2016

Để thống nhất nhận thức và triển khai hiệu quả các văn bản luật theo quy định, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1483/KH-UBND về việc “Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Phiên chợ vui - Hàng Việt về nông thôn tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng

29/04/2014

Tối ngày 25/04 vừa qua tại Trung tâm Văn hóa xã Minh Hòa, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Thông tin Kinh tế phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Dầu Tiếng và Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa tổ chức Chương trình “Phiên chợ vui - Hàng Việt về nông thôn năm 2014”.