logo

Sở Công Thương: Thanh tra 6 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất. Do đó, nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh này, Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương ban hành Quyết định số 200/QĐ-SCT ngày 22/09/2016 về việc thành lập Đoàn kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương Bình Dương chủ trì và mời Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bình Dương tiến hành kiểm tra tại 05 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 01 kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Qua công tác kiểm tra tại 06 đơn vị trong việc chấp pháp luật về công tác an toàn trong kinh doanh xăng dầu và kết hợp việc phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nhằm nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện kinh doanh, bảo quản xăng dầu và đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu số 06 của Công ty TNHH Thương mại Hồ Bửu

Qua kiểm tra đa số các đơn vị đều có đầy đủ các hồ sơ pháp lý đối với doanh nghiệp làm nghề kinh doanh xăng dầu như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (còn hạn); Giấy phép xây dựng và hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; người quản lý và nhân viên được tập huấn bồ dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy; cột đo xăng, dầu đã thực hiện kiểm định. Định kỳ hàng tháng tổ chức tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; thường xuyên mở sổ theo dõi kiểm tra phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Hầu hết xung quanh trạm xăng, dầu đã được niêm yết các biển báo như: “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Nội quy phòng cháy và chữa cháy” và thực hiện khoảng cách an toàn đúng theo quy định. Riêng đối với kho xăng dầu có đầy đủ tài liệu theo quy định tại khoản 3,4,5,6 Điều 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 đối với thương nhân nhập khẩu xăng dầu.

Đoàn kiểm tra trang thiết bị PCCC tại cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Vận tải Thành Công

Trong quá trình kiểm tra các doanh nghiệp có ý thức chấp hành tốt về công tác an toàn trong kinh doanh xăng dầu là do làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp những quy định trong hoạt động kinh doanh và bảo quản xăng dầu cũng như chấp hành những quy định về công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác quản lý cũng như trong công tác đảm bảo an toàn tại trạm, kho xăng dầu của một số đơn vị còn một số thiếu sót cần được khắc phục như:

- Đề nghị Công ty TNHH TM&DV Thảo Thuận Phát làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do thay đổi tên địa giới hành chính.

- Các đơn vị phải thực hiện việc lưu trữ hồ sơ đảm bảo theo quy định đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Trang bị bổ sung phương tiện phòng cháy chữa cháy như: bình chữa cháy xách tay các loại, chăn mền, phuy cát,... được bố trí tại các khu vực bán hàng, khu vực nạp xăng dầu, phòng bảo vệ, cột bơm xăng dầu, nhà chứa cháy phát điện.

- Các đơn vị duy trì hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ, tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, kiểm tra phương tiện PCCC và vệ sinh sạch sẽ để sẵn sàng khi cần sử dụng, mỗi lần kiểm tra phải ghi lại nhật ký (phiếu kiểm tra gắn trên phương tiện PCCC), lập sổ theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, sổ theo dõi việc học tập và thực tập phương án chữa cháy.

Đây là hoạt động thanh tra định kỳ của Sở Công thương nhằm tạo ra môi trường kinh doanh xăng dầu lành mạnh, tuân thủ theo đúng pháp luật./.

Anh Ngọc - Thanh tra Sở-SCT.