logo

Bình Dương: Kiểm tra giá bán điện của các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà trọ

Sở Công thương vừa có kết quả đợt kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá điện nhà trọ tại 20 tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, các đơn vị đều chấp hành tốt việc thực hiện giá điện nhà trọ. Trong đó, đã phát hiện 03 cơ sở vi phạm và xử phạt hành chính về lĩnh vực điện lực với số tiền phạt là 28 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra tại hộ kinh doanh nhà trọ Phan Ngọc Trương

Từ ngày 23/05/2019 đến ngày 17/6/2019, Sở Công thương chủ trì phối hợp với các điện lực huyện, thị xã, thành phố và chính quyền địa phương cùng tổ chức đoàn kiểm tra tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà trọ theo Quyết định số 82/QĐ-SCT ngày 09/5/2019 của Giám đốc Sở Công thương. Qua kiểm tra cho thấy, tất cả các tổ chức và hộ kinh doanh nhà trọ đều thực hiện ký hợp đồng mua điện với điện lực vào mục đích sinh hoạt của người thuê phòng trọ để ở, trên cơ sở danh sách tạm trú được Công an quản lý địa bàn xác nhận để điện lực thực hiện cấp định mức cho chủ nhà trọ và chấp hành tốt việc thực hiện thu giá điện nhà trọ. Tuy nhiên vẫn còn có một số chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà với giá 2.500đ/kWh, đây là giá điện cao hơn so với quy định. Mặc dù có sai phạm, nhưng mức độ chênh lệch không lớn. Nguyên nhân là do các tổ chức, cá nhân này thu tiền điện giá cao để bù lỗ vào chi phí thất thoá điện năng và chi phí quản lý nhà trọ, một phần thu theo mặt bằng chung tại các khu vực. Các trường hợp vi phạm thu giá điện nhà trọ đều được nhắc nhở và ký cam kết thu đúng theo quy định tại Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra phát hiện 03 trường hợp (01 doanh nghiệp và 02 hộ kinh doanh) thu mức giá 3.000đ/kWh; qua đó, đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 28 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ. Đồng thời, Sở Công thương yêu cầu các đơn vị này cam kết thực hiện thu giá điện nhà trọ theo đúng quy định của pháp luật.

 

Đoàn kiểm tra tại hộ kinh doanh nhà trọ Nguyễn Thảo Trinh

Qua kiểm tra cho thấy, tỷ lệ vi phạm giá bán điện của các chủ nhà trọ vẫn còn cao. Trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt trong việc quản lý thu giá điện nhà trọ trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các UBND huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các UBND xã, phường, thị trấn và Đoàn kiểm tra giá bán điện nhà trọ của địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành giá điện của các hộ kinh doanh nhà trọ, kiên quyết xử lý nghiêm các hộ cố tình thu không đúng giá điện theo quy định. Đồng thời, đề nghị Công ty điện lực Bình Dương tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các chủ nhà trọ quy định về thực hiện giá bán điện, phải niêm yết công khai các quy định hướng dẫn về thực hiện giá điện tại các phòng kinh doanh giao dịch ở các huyện, thị, thành phố nơi thực hiện cấp định mức cho các chủ nhà trọ và yêu cầu tất cả các chủ nhà trọ phải có cam kết chấp hành nghiêm về quy định giá điện nhà trọ và yêu cầu tất cả các chủ nhà trọ thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1888/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về đo lường với công tơ điện và đồng hồ nước lạnh tại các cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Anh Ngọc - Thanh tra Sở-SCT.