logo

Sở Công thương: theo dõi tình hình chấp hành pháp luật về an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh

Sở Công thương vừa có kết quả đợt kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn hóa chất tại 28 tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, các đơn vị đều chấp hành tốt quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động hóa chất. Trong đó, đã phát hiện 07 đơn vị vi phạm và xử phạt hành chính về lĩnh vực hóa chất với số tiền phạt là 90 triệu đồng.

Đoàn thanh tra tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 10/06/2019, Sở Công thương vừa có đợt kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn hóa chất tại các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 56/QĐ-SCT ngày 01-03-2019 của Giám đốc Sở. Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các đơn vị đều chấp hành tốt quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động hóa chất. Tuy vậy, vẫn còn một số doanh nghiệp chấp hành pháp luật về hóa chất chưa nghiêm, chưa chú trọng, quan tâm công tác an toàn hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thiếu hiểu biết hoặc cập nhật chưa kịp thời các quy định pháp luật về hóa chất của nhà nước nhất là các doanh nghiệp nước ngoài, do bất đồng ngôn ngữ mặt khác do cán bộ quản lý được bố trí chưa phù hợp với công tác quản lý an toàn hóa chất nên việc tiếp cận các quy định pháp luật để tư vấn, tham mưu cho các chủ doanh nghiệp thực hiện chưa tốt và thường xuyên thay đổi nhân sự dẫn đến việc thực hiện chưa đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản lý an toàn hóa chất; đặc biệt đối với những doanh nghiệp mới đưa vào hoạt động do chưa cập nhật và tiếp cận kịp thời các quy định pháp luật về hoạt động hóa chất nên còn nhiều thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện công tác an toàn hóa chất tại đơn vị. Trên cơ sở đó, Đoàn thanh tra đã hướng dẫn, nhắc nhở, khắc phục những thiếu sót, hạn chế chưa đến mức xử lý và cho làm bản cam kết để thực hiện các thiếu sót, hạn chế đồng thời gửi cho Đoàn thanh tra báo cáo, hình ảnh khắc phục.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra phát hiện 07 đơn vị đã có hành vi mua, bán hóa chất độc nhưng không có Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo quy định của pháp luật về hóa chất; không có phiếu an toàn hóa chất mà vẫn đưa hóa chất nguy hiểm vào sử dụng; không có hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực cất giữ hóa chất nguy hiểm; không có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất tại khu vực cất giữ hóa chất nguy hiểm; không thực hiện đúng các yêu cầu đã đề ra tại Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được xác nhận; không có kho để cất giữ hóa chất nguy hiểm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hóa chất với số tiền phạt là 90 triệu đồng. Đồng thời, Sở Công thương yêu cầu 07 đơn vị trên nhanh chóng khắc phục tồn tại nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất.

Đoàn thanh tra tại kho bảo quản hóa chất của Công ty cổ phần Khải Hoàn

Qua công tác kiểm tra hàng năm, đoàn kiểm tra nhận thấy còn một số điểm bất cập trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị hoạt động hóa chất như kho chứa hóa chất không có lối thoát hiểm; sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất không có rãnh thu gom và thoát nước; thiết bị điện không đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ trong nhà xưởng và kho chứa hóa chất; không tổ chức diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp khi sự cố hóa chất; việc bố trí kho hóa chất trong khu vực sản xuất. Trên cơ sở đó, Sở cũng đã kiến nghị Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ bổ sung quy định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm này nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý hóa chất../.

Nguồn tin: Anh Ngọc - Thanh tra Sở.