logo

Công tác Quản lý Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nhằm đảm bảo các hoạt trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh được quản lý chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các quy trình an toàn nghiêm ngặt trong kinh doanh

Nhằm đảm bảo các hoạt trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh được quản lý chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các quy trình an toàn nghiêm ngặt trong kinh doanh, cung ứng, bảo quản, vận chuyển, sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn và tuân thủ đúng những quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Ngày 06 tháng 9 năm 2016, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 194/QĐ-SCT về việc Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh, cung ứng, bảo quản, vận chuyển, sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp và dịch vụ nổ mìn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Sở Công Thương chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC64) – Công an tỉnh. Qua đó, Đoàn đã gửi đề cương cho các doanh nghiệp về nội dung kiểm tra như sau:
Công tác kinh doanh, cung ứng, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN và dịch vụ nổ mìn:
- Thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh, cung ứng, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN và dịch vụ nổ mìn;
-    Quy trình an toàn trong bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN;
- Công tác tổ chức thi công nổ mìn;
-    Khối lượng VLNCN đã sử dụng đến thời điểm kiểm tra (tính từ thời điểm kiểm tra năm 2015). So sánh khối lượng VLNCN được cấp theo Giấy phép được cấp.
- Các sổ sách theo dõi xuất, nhập, tồn VLNCN theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 02:2008/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp;
- Hợp đồng cung ứng, vận chuyển VLNCN;
-    Hộ chiếu nổ mìn và các loại thuốc nổ, phụ kiện nổ sử dụng;
-    Công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn nổ mìn cho đội ngũ thi công và các đối tượng liên quan;
-    Công tác quản lý các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; thiết bị phòng nổ;
-    Công tác báo cáo tình hình kinh doanh và sử dụng VLNCN (báo cáo năm 2015 và 06 tháng năm 2016);
-    Tác động của hoạt động nổ mìn khai thác mỏ tới môi trường, sinh thái và các biện pháp khắc phục đã áp dụng.
Công tác chấp hành các quy định điều kiện về an ninh trật tự:
- Tình hình an ninh trật tự trong khu vực kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp; Các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự năm 2015 đến tháng 8/2016 (nếu có).
- Kiểm tra những người làm việc tại cơ sở kinh doanh có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bao gồm: danh sách nhân viên (mẫu DĐ3); Hồ sơ tuyển dụng gồm: lý lịch, hợp đồng lao động, chứng chỉ, chứng nhận về chuyên môn của những người có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.
- Đối với khai trường: Kiểm tra thực tế diện tích cơ sở kinh doanh được giao khai thác có liên quan đến nổ mìn, các vị trí trong phạm vi được cấp giấy phép khai thác; Sơ đồ đánh dấu khoảng cách từ vành đai ranh giới đến vị trí nhà dân hoặc các cơ quan, tổ chức, công trình; Công tác thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ theo quy định tại khai trường.
* Ngoài ra, đối với Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp (theo QCVN 02:2008/BCT của Bộ Công Thương) gồm: Bản lưu thủ tục đăng ký kho với cơ quan chức năng quản lý về vật liệu nổ công nghiệp và Công an địa phương nơi kho chứa vật liệu nổ công nghiệp được đưa vào sử dụng; thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn kho; Xác định trữ lượng thực tế của kho chứa vật liệu nổ công nghiệp; Quy trình sắp xếp vật liệu nổ công nghiệp trong kho...
- Số lượng công cụ hỗ trợ được trang bị (nếu có).
- Phương án bảo vệ an toàn kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp; Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Đoàn kiểm tra tại Xí nghiệp khai thác đá – CN Công ty cổ phần Miền Đông (Biên Hòa)

Xác định Vật liệu nổ công nghiệp là loại hàng hóa đặc biệt, việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không đúng theo các quy định về tiêu chuẩn an toàn sẽ dẫn đến tính mạng, tài sản và ảnh hưởng phức tạp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Do đó, hàng năm Sở Công Thương phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh, cung ứng, bảo quản, vận chuyển, sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp và dịch vụ nổ mìn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Từ ngày 13 tháng 9 năm 2016 đến ngày 23 tháng 9 năm 2016, Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 01 kho chứa Vật liệu nổ công nghiệp và 12 mỏ đá xây dựng. Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc những nội dung mà Đoàn kiểm tra yêu cầu, có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp. Tuy nhiên, trong năm 2016 có 08 đơn vị chưa tiến hành giám sát chấn động ảnh hưởng nổ mìn định kỳ, Đoàn đã yêu cầu các đơn vị trên trong quý IV/2016 phải thực hiện giám sát chấn động ảnh hưởng nổ mìn định kỳ theo quy định. Riêng đối với kho chứa Vật liệu nổ công nghiệp, Đoàn đã yêu cầu đơn vị tăng cường phân công lực lượng bảo vệ thường trực 24/24 trong các ngày nghỉ, ngày lễ và đặc biệt là Tết nguyên đán năm 2017.
Tới đây, Đoàn kiểm tra của Sở tiếp tục kiểm tra hoạt động kinh doanh, cung ứng, bảo quản, vận chuyển, sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp và dịch vụ nổ mìn tại các doanh nghiệp còn lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương./. 

Anh Ngọc - Thanh tra Sở.