logo

Bình Dương: Tháng cao điểm kiểm tra giá điện của các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà trọ

Hoạt động này của Sở Công thương giúp kiểm tra giá bán điện của các chủ nhà trọ và cung cấp biện pháp xử lý sai phạm kịp thời.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về giá điện đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương và kết hợp công tác tuyên truyền pháp luật về giá điện trên địa bàn tỉnh. Sở Công thương ban hành Quyết định số 82/QĐ-SCT ngày 09/5/2019 về việc kiểm tra giá điện nhà trọ trên tất các địa phương có tỷ lệ nhà trọ phát triển cao trên địa bàn tỉnh bao gồm các địa bàn như: Thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên.

Nội dung kiểm tra chủ yếu: Giá điện thu của người thuê trọ, việc cấp định mức điện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà trọ, danh sách người ở trọ có xác nhận của chính quyền địa phương, giá điện do điện lực phát hành, việc kiểm định hệ thống đo đếm (điện kế) tại các phòng trọ…

Thực hiện kế hoạch, Đoàn kiểm tra của Sở sẽ tổ chức kiểm tra trong tháng 05 và tháng 06 năm 2019.

Tải về: Quyết định.

Thanh Hải - Thanh tra Sở-SCT.