logo

Phát hiện số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, vi phạm nhãn tại Ga Sóng Thần - Dĩ An

Ngày 05/6/2017, Đội Quản lý thị trường số 8 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp Đội 4 - PC46, Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra 03 toa tàu thuộc 03 Đoàn tàu số AH1, 8H3, HH7 (mỗi Đoàn tàu kiểm tra 01 toa) từ Hà Nội vào, dừng tại ga Sóng Thần - thị xã Dĩ An.

Ngày 05/6/2017, Đội Quản lý thị trường số 8 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp Đội 4 - PC46, Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra 03 toa tàu thuộc 03 Đoàn tàu số AH1, 8H3, HH7 (mỗi Đoàn tàu kiểm tra 01 toa) từ Hà Nội vào, dừng tại ga Sóng Thần - thị xã Dĩ An. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện khoảng 18.000 chiếc kính râm, hơn 32.800 đôi tất, 8.000 găng tay bảo hộ lao động, 4.200 cái khẩu trang nhập khẩu không có hóa đơn chúng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa tại thời điểm kiểm tra. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra  còn phát hiện nhiều mặt hàng nhập khẩu khác có hóa đơn chứng minh nguồn gốc nhưng không có nhãn phụ theo quy định. Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản tạm giữ toàn bộ các mặt hàng nói trên để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tuấn Anh - QLTT.