logo

Một số kết quả hoạt động trong tháng 5/2017 của Chi cục Quản lý thị trường.

Một số kết quả hoạt động trong tháng 5/2017 của Chi cục Quản lý thị trường.

Về Công tác tuyên truyền pháp luật: Phối hợp với các Đài truyền thanh huyện, thị và thành phố Thủ Dầu Một thực hiện 18 lượt phát sóng tuyên truyền về những hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; phát 79 tờ rơi tuyên truyền pháp luật; Triển khai cho 226 tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng ngoại nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, rượu, phân bón vô cơ và các hành vi vi phạm khác; Cử đại diện lãnh đạo Chi cục tuyên truyền tại Hội nghị triển khai “Kiến thức cơ bản về An toàn thực phẩm và những vấn đề cần quan tâm” do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng trường Đại học Bình Dương tổ chức với 260 đại biểu đại diện các sở, ngành, hệ thống truyền thanh toàn tỉnh và một số sinh viên tham dự...

Về công tác kiểm tra, xử lý: Tổng số vụ thanh, kiểm tra: 144 vụ; số vụ không vi phạm: 101 vụ; Số vụ vi phạm: 37 vụ; 06 vụ  đang làm việc. Bao gồm: vi phạm về hàng cấm, hàng lậu: 13 vụ;  vi phạm về niêm yết giá: 12 vụ; vi phạm về gian lận thương mại, đăng ký kinh doanh: 12  vụ. Số vụ đã xử lý: 40 vụ, với số tiền phạt là 304.800.000 đồng. Bán hàng hóa tịch thu 658.770.000 đồng. Tổng số thu nộp ngân sách trong kỳ 963.570.000. Tịch thu hàng hóa có giá trị ước tính 32.670.000 đồng.

Ngoài ra, Chi cục đã phối hợp kiểm tra 108 vụ, phát hiện 34 vụ vi phạm, phạt tiền 45.000.000 đồng. Trong đó: Đoàn kiểm tra liên ngành lĩnh vực VSATTP: vi phạm 34 vụ.

Tuấn Anh - QLTT.